Dyspensery

F.SIGHT 2.0

Najszybszy dyspenser pojedynczych komórek. F.SIGH dozuje zarówno nieoznakowane, jak i fluorescencyjnie oznakowane komórki.

B. SIGHT

Idealny do dozowania jednokomórkowych bakterii i innych mikroorganizmów. Wykorzystuje obrazowanie w jasnym polu do izolowania pojedynczych bakterii z próbek zawiesiny.

UP.SIGHT

Zaawansowany, automatyczny sorter komórek dedykowany klonowaniu, z dwuetapową weryfikacją mikroskopową.

F.SIGHT OMICS

Fluorescencyjny, automatyczny sorter komórek, do ultraszybkiego osadzania na płytkach.

I.DOT (bezkontaktowy dyspenser)

Automatyczny dyspenser płynów do bezkontaktowej obsługi cieczy.
System wykorzystuje osiem indywidualnie sterowanych kanałów dodatniego ciśnienia do generowania kropel o objętości 8 – 50 nl.