Mikropłytki

I.DOT (bezkontaktowy dyspenser)

Automatyczny dyspenser płynów do bezkontaktowej obsługi cieczy.
System wykorzystuje osiem indywidualnie sterowanych kanałów dodatniego ciśnienia do generowania kropel o objętości 8 – 50 nl.