Sferoidy

Cytometr fizyczny W8

W pełni automatyczne urządzenie, umożliwiające nieinwazyjną analizę oraz sortowanie trójwymiarowych, sferoidalnych struktur biologicznych.

Sphericalplate 5D

Płytki umożliwiające tworzenie standaryzowanych sferoid, jednolitych pod względem wielkości i kształtu.