Spektroskopia XPS

SPECS EnviroESCA

SPECS EnviroESCA to pierwszy system przeznaczony do wysokoprzepustowych pomiarów ESCA (electron spectroscopy for chemical analysis) dostosowany do pracy w warunkach Near Ambient Pressure. Pozwala na zbadanie szerokiego spektrum materiałów, w tym płynów, tkanek oraz folii.