Urządzenie Alveole Lab Primo2 umożliwia konstruowanie niestandardowych mikrośrodowisk in vitro oraz precyzyjne dostosowanie ich topografii i biochemii w skali mikrometru. Pozwala na lepsze przygotowanie próbek do eksperymentów z zakresu biologii komórki oraz cryo-ET oraz badanie zachowania i rozwoju żywych komórek w szerokim zakresie zastosowań.

Primo łączy bezdotykowy system do fotolitografii kontrolowany przez specjalistyczne oprogramowanie i autorski odczynnik fotoaktywowany (PLPP). Wystarczy wybrać wzór w postaci pliku komputerowego. Następnie, Primo zrzutuje go na podłoże i stworzy odpowiedni mikropattern.

Dodatkowo, połączenie działania światła UV o długości λ = 375 nm oraz odczynnika PLPP umożliwia wygenerowanie dowolnego wzoru wielobiałkowego na standardowych podłożach do hodowli komórkowych w ciągu zaledwie kilku sekund.

  • Wysoka rozdzielczość: 1,2 µm w całym polu widzenia;
  • 256 poziomów szarości;
  • Szybkość: 1 sekunda dla pełnego wypełnia wzorem pola (około 500 × 300 µm, obiektyw 20x, z żelem PLPP).
Stanisław Gołębiewski
Application Engineer
Stanisław Gołębiewski
Application Engineer