Urządzenie do automatycznej izolacji egzosomów (EV) metodą chromatografii wykluczenia.

AFC to instrument uzupełniający do izolacji z wykorzystaniem kolumn qEV. Gwarantuje szybkość, wydajność i precyzję procesu.

Cały system jest wysoce skalowalny, co zapewnia dużą elastyczność pracy. Możliwe jest równoczesne prowadzenie kilku różnych izolacji, bez kontroli ze strony użytkownika. Objętość płynu mierzona jest poprzez ważenie poszczególnych kropli, dzięki czemu AFC dokładnie określa wielkość frakcji, zapewniając standaryzację i precyzję izolacji.

Urządzenie jest kompatybilne z kolumnami do izolacji egzosomów Izon (modele: qEVsingle, qEVoriginal, qEV2, qEV10).

Aysia Khan
Application Engineer
Aysia Khan
Application Engineer