Mikrobioreaktor C.bird

C.BIRD to mikrobioreaktor o wysokiej wydajności stworzony w celu hodowli równoległej w 96-/24-dołkowych płytkach.  W skali 150-800 µL zapewnia on warunki zbliżone do panujących w bioreaktorach produkcyjnych.

C.BIRD umożliwia wczesną identyfikację najbardziej produktywnych i stabilnych klonów, co pomaga ograniczyć ilość dalszych etapów pasażowania oraz wysiłek związany z przeprowadzaniem procesu skalowania. Pozwala to oszczędzić czas poświęcany na rozwój linii komórkowych.

Wysoka przewidywalność najlepszych klonów jest możliwa dzięki kontroli istotnych parametrów hodowli od jej początkowych faz.

C.BIRD zapewnia środowisko odpowiednie do hodowli komórkowej w 96-/24-dołkowych płytkach.

  • Powoduje wzrost wartości współczynnika przenoszenia tlenu;
  • Umożliwia prowadzenie hodowli zawiesinowych;
  • Zapewnia ciągłe mieszanie w celu równomiernego rozkładu pożywki;
  • Generuje niewielkie naprężenia ścinające minimalizując stres komórkowy.

Karolina Sobeczek
Application Engineer
Karolina Sobeczek
Application Engineer