Cytometr fizyczny W8

W8 jest w pełni automatycznym urządzeniem umożliwiającym nieinwazyjną analizę oraz sortowanie trójwymiarowych, sferoidalnych struktur biologicznych.

Pozwala na pracę z małymi klastrami komórek o rozmiarach od 50 µm do dużych sferoid/organoidów o średnicy nawet 500 µm.

Urządzenie dostarcza informacje o ich dokładnym:

  • rozmiarze;
  • upakowaniu;
  • masie.

Funkcja sortowania w oparciu o wielkość lub gęstość umożliwia odzyskiwanie docelowych subpopulacji sferoidów z zachowaniem żywotności i sterylności. W8 pozwala uzyskać rzetelne dane o wysokiej precyzji (< 0,1%) i dokładności (< 1,0%).

Specyfikacja techniczna:

Wymiary, cm35,7 x 28,6 x 18
Waga, kg10
Format wejściowy próbki, ml15, 50
Zakres wielkości próby, μm50 – 500
Stanisław Gołębiewski
Application Engineer
Stanisław Gołębiewski
Application Engineer