Mikroskop holotomograficzny Nanolive pozwala na ciągłe i trójwymiarowe obrazowanie materiałów biologicznych w rozdzielczości przekraczającej granice dyfrakcji bez żadnego barwienia czy preparatyki próbki. Urządzenie zapewnia trójwymiarowe tomograficzne obrazowanie wnętrza komórek z rozdzielczością 200 nm w osiach X i Y oraz 400 nm w osi Z.

Urządzenie wyposażone jest w ramię robotyczne umożliwiające obserwację nie tylko wnętrza pojedynczej komórki, ale również całej populacji.

Nanolive CX-A znajduje swoje zastosowanie m.in. w obserwacji różnicowania komórek macierzystych, interakcji komórka-komórka (kohodowle) i host-patogen, obserwacji odpowiedzi immunologicznej komórek (np. immunoonkologii) czy analizie dynamiki mitochondriów. Ze względu na brak fototoksyczności tej techniki (20 mW/cm2) jest idealnym narzędziem do ciągłej obserwacji interakcji komórek z podłożami hydrożelowymi.

Nanolive posiada skonfigurowaną stację do pracy z trzema kanałami epifluorescencji, dzięki czemu za pomocą jednego systemu uzyskujemy informację morfologiczną wyciągniętą z techniki holotomografii oraz informację fluorescencyjną.

Do mikroskopu można dołączyć specjalne oprogramowanie EVE Analytics, które dzięki opatentowanym algorytmom Sztucznej Inteligencji pozwala na ilościową analizę obrazów otrzymanych za pomocą holotomografii.

NANOLIVE CX-A
Stanisław Gołębiewski
Application Engineer
NANOLIVE CX-A
Stanisław Gołębiewski
Application Engineer