Mikroskop holotomograficzny Nanolive pozwala na ciągłe i trójwymiarowe obrazowanie materiałów biologicznych w rozdzielczości przekraczającej granice dyfrakcji bez żadnego barwienia czy preparatyki próbki. Urządzenie zapewnia trójwymiarowe tomograficzne obrazowanie wnętrza komórek z rozdzielczością 200 nm w osiach X i Y oraz 400 nm w osi Z.

Urządzenie wyposażone jest w ramię robotyczne umożliwiające obserwację nie tylko wnętrza pojedynczej komórki, ale również całej populacji.

Nanolive CX-A znajduje swoje zastosowanie m.in. w obserwacji różnicowania komórek macierzystych, interakcji komórka-komórka (kohodowle) i host-patogen, obserwacji odpowiedzi immunologicznej komórek (np. immunoonkologii) czy analizie dynamiki mitochondriów. Ze względu na brak fototoksyczności tej techniki (20 mW/cm2) jest idealnym narzędziem do ciągłej obserwacji interakcji komórek z podłożami hydrożelowymi.

Nanolive posiada skonfigurowaną stację do pracy z trzema kanałami epifluorescencji, dzięki czemu za pomocą jednego systemu uzyskujemy informację morfologiczną wyciągniętą z techniki holotomografii oraz informację fluorescencyjną.

Do mikroskopu można dołączyć specjalne oprogramowanie EVE Analytics, które dzięki opatentowanym algorytmom Sztucznej Inteligencji pozwala na ilościową analizę obrazów otrzymanych za pomocą holotomografii.

Stanisław Gołębiewski
Application Engineer
Stanisław Gołębiewski
Application Engineer