Mikroskop ONI Nanoimager to desktopowy mikroskop super-rozdzielczy, który w jednym, kompaktowym urządzeniu dostarcza możliwości takich technik, jak dSTORM, PALM czy smFRET.

Nanoimager, dzięki technice dSTORM, umożliwia zajrzenie do wnętrza bakterii z rozdzielczością poniżej 20 nm przy użyciu mikroskopii super-rozdzielczej opartej na lokalizacji fluoroforów. Pozwala to na kwantyfikację i zrozumienie wewnętrznego działania komórki w niespotykanej dotąd skali i rozdzielczości.

Wykorzystując możliwości znakowania fluorescencyjnego, Nanoimager nie tylko prezentuje super-rozdzielcze obrazy funkcji komórkowych, ale również oferuje kilka narzędzi do ilościowego określania tych informacji.

Przykładowymi zastosowaniami mogą być: obrazowanie organizacji nanomateriałów, śledzenie pojedynczych cząstek białek oraz obserwacja egzosomów.

Karolina Sobeczek
Application Engineer
Karolina Sobeczek
Application Engineer