Płytki Sphericalplate 5D od Kugelmeiers umożliwiają tworzenie standaryzowanych sferoid i klastrów różnych typów komórek, w tym komórek macierzystych. Przy użyciu jednej płytki powstaje 9000 klastrów, jednolitych pod względem wielkości i kształtu. Wiarygodne dane i nowe aplikacje pozwalają znacząco ograniczyć koszt badań oraz czas potrzebny na ich przeprowadzenie.

  • 750 mikrodołków w każdym z 24 dołków = 9000 klastrów.
  • Różnicowanie i utrzymanie komórek macierzystych 3D.
  • Wszelkie zastosowania trójwymiarowych hodowli komórek somatycznych takie, jak badania nowotworowe, badania leków i ich toksyczności.
  • Możliwość zastosowania do m.in.: analizy białek, analizy mutacji, histologii.
  • Oszczędność miejsca: 80-400x w porównaniu z innymi technologiami.
  • Oszczędność czasu: 60x w porównaniu z tradycyjnym 8-kanałowym repeaterem.
  • Redukcja kosztów materiałów i pracy: do 150x.

Przykłady komórek hodowanych z sukcesem w SP5D:

ludzkie embrionalne komórki macierzyste
linia embrionalnych komórek macierzystych myszy (HM-1)
mezenchymalne komórki zrębowe pochodzące ze szpiku kostnego człowieka
komórki wysepek trzustkowych szczura
ludzka linia komórkowa glejaka
indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (iPSC)
linia komórkowa ludzkiego raka wątroby (HepG2)
mysia linia komórkowa fibroblastów 3T3
ludzka linia komórkowa A549 raka płuc
Karolina Sobeczek
Application Engineer
Karolina Sobeczek
Application Engineer