Płytki Sphericalplate 5D od Kugelmeiers umożliwiają tworzenie standaryzowanych sferoid i klastrów różnych typów komórek, w tym komórek macierzystych. Przy użyciu jednej płytki powstaje 9000 klastrów, jednolitych pod względem wielkości i kształtu. Wiarygodne dane i nowe aplikacje pozwalają znacząco ograniczyć koszt badań oraz czas potrzebny na ich przeprowadzenie.

  • 750 mikrodołków w każdym z 24 dołków = 9000 klastrów.
  • Różnicowanie i utrzymanie komórek macierzystych 3D.
  • Wszelkie zastosowania trójwymiarowych hodowli komórek somatycznych takie, jak badania nowotworowe, badania leków i ich toksyczności.
  • Możliwość zastosowania do m.in.: analizy białek, analizy mutacji, histologii.
  • Oszczędność miejsca: 80-400x w porównaniu z innymi technologiami.
  • Oszczędność czasu: 60x w porównaniu z tradycyjnym 8-kanałowym repeaterem.
  • Redukcja kosztów materiałów i pracy: do 150x.
Karolina Sobeczek
Application Engineer
Karolina Sobeczek
Application Engineer