Systemy do znieczulenia wziewnego RWD

Systemy do znieczulenia wziewnego dla zwierząt firmy RWD zapewniają bezpieczne, proste i kontrolowane znieczulenie małych zwierząt np. gryzoni, jak i większych zwierząt w tym psy, koty, świnie, małpy, gady, ptaki itp. Dzięki dużemu wyborowi produktów można stworzyć zestaw odpowiedni do potrzeb eksperymentu. Wielofunkcyjne systemy do znieczulania zwierząt są wyposażone w system odzyskiwania gazu, aby zapewnić bezpieczne środowisko eksperymentalne oraz zmaksymalizować ochronę operatora.

Wymiana różnych typów aparatów i masek anestezjologicznych zaspokaja potrzeby wykonywania różnych doświadczeń na zwierzętach, w tym model niedokrwienia mózgu i niedokrwienia mięśnia sercowego, model osteoporozy, pobranie krwi z aorty brzusznej, pobranie krwi z serca.

Ponadto połączenie respiratora dla zwierząt z systemem anestezjologicznym może sprostać wymaganiom długich operacji lub operacji na zwierzętach cierpiących na niektóre choroby np. choroby układu krążenia.

W neuronauce bardzo przydatne są unikalne maski nosowo-stożkowe z ramą stereotaktyczną, przeznaczone do łączenia systemu anestezjologicznego i systemu lokalizacji stereotaktycznej. To rozwiązanie pozwala na lepsze modelowanie chorób neurologicznych, precyzyjne wstrzykiwanie substancji do mózgu czy stymulację nerwową.

Zalety:

  • Znieczulenie stabilne i bezpieczne, odpowiednie dla wielu gatunków zwierząt
  • Szybka i bezproblemowa indukcja
  • Kontrolowana głębokość znieczulenia
  • Minimalne zakłócenia fizjologiczne u zwierząt
  • Łatwość obsługi
  • Wysokowydajny system ewakuacji gazu zapobiegający narażeniu badaczy na działanie gazu anestezjologicznego

Akcesoria: maszyna do znieczulania, komora do indukcji znieczulenia, wieloparametrowy monitor weterynaryjny
Stanisław Gołębiewski
Application Engineer
Stanisław Gołębiewski
Application Engineer