enviro esca

SPECS EnviroESCA to nowatorskie i inteligentne narzędzie analityczne, które pokonuje bariery standardowych systemów XPS, umożliwiając analizę przy ciśnieniach znacznie powyżej UHV. EnviroESCA jest przeznaczony do analizy o dużej przepustowości i otwiera nowe zastosowania w dziedzinie technologii medycznej, biotechnologii i nauk przyrodniczych. Oferuje najkrótszy czas przygotowania do pomiaru próbek wszystkich typów, w tym płynów, tkanek, tworzyw sztucznych i folii, proszków, gleby, zeolitów, skał, minerałów i ceramiki.

 

 

EnviroESCA wykorzystuje spektroskopię fotoelektronów w zakresie promieniowania X (XPS) jako swoją główną technikę analityczną. W ten sposób wiązka elektronów jest generowana wewnątrz źródła promieniowania rentgenowskiego i skupiana na anodzie  wykonanej z aluminium. Spowolnienie elektronów na anodzie prowadzi do wytworzenia promieni rentgenowskich. Wiązka promieniowania rentgenowskiego jest monochromatyczna i skupiona na próbce.

 

Aplikacje

KATALIZATORY

 

 

 

Działanie i wydajność katalizatora zależą głównie od jego właściwości powierzchniowych. Narzędzia XPS i NAP wykorzystywane są do prześledzenia zachowania katalitycznego w badaniach od  systemu modelowego do rzeczywistych materiałów. 

 

MIKROELEKTRONIKA I PÓŁPRZEWODNIKI

 

 

 

 

Jakość platerowania na płytkach drukowanych ma kluczowe znaczenie dla działania każdego urządzenia mikroelektronicznego. Dzięki AutoLoader to wysokowydajne narzędzie idealnie nadaje się do nienadzorowanej i zautomatyzowanej analizy urządzeń mikroelektronicznych.

Polimery i plastiki

 

 

 

 

Polimery i tworzywa sztuczne są stosowane w wielu dziedzinach, takich jak produkcja opakowań do żywności czy produkty medyczne. Ich skład jest szczególnie ważny, gdy polimery wchodzą w bezpośredni kontakt z żywnością lub ludźmi. Dzięki EnviroESCA stężenie niebezpiecznych zanieczyszczeń można określić ilościowo niezależnie od ich kompatybilności próżniowej.

KOROZJA

 

 

 

 

Niezawodność połączeń mechanicznych lub elektrycznych silnie zależy od ich składu chemicznego i stopnia korozji. Enviro ESCA ułatwia badanie powierzchni metalu w interakcji z otaczającym go środowiskiem w fazie gazowej lub ciekłej w celu szczegółowego zrozumienia procesów rządzących korozją.