Izolacja egzosomów

IZON AFC (Automatic Fraction Collector) to najszybszy i najskuteczniejszy dostępny system izolacji egzosomów.  AFCjest oparty na chromatografii żelowej (SEC), a uzyskanie czystej próbki nienaruszonych egozosomów zajmuje jedynei 15 minut. Otrzymany materiał jest znacznie czystszy niż jest to możliwe przy metodach takich jak ultrawirowanie (UC) lub zestawy odczynników strącających.

 
Otrzymane próbki są spójne, standaryzowane i powtarzalne, co jest wymagane zarówno w badaniach naukowych, jak i badaniach klinicznych. Niezawodność została udowodniona w wielkoskalowej próbie międzylaboratoryjnej.
 
Każda wysokiej jakości kolumna jest znormalizowana i certyfikowana zgodnie z normą ISO 13485 (wyroby medyczne), co czyni ją idealną do badań klinicznych. Kolumny qEV zapewniają czyste próbki bez wpływu na strukturę i funkcję egzosomów.
 
 
qEV oferuje szybką, delikatną i precyzyjną izolację egzosomów, usuwając przy tym ponad 99% rozpuszczalnych białek. To sprawia, że odizolowane mikropęcherzyki nadają się do badania podczas mikroskopii elektronowej, proteomiki, analizy RNA oraz pomiarów fizycznych.
 

Kolumny

qEVsingle

 

 

< 150 µL

Zalecane dla utrzymania najwyższej czystości.

 

Idealny do badań klinicznych, RT-PCR

Zoptymalizowany dla małych próbek. Brak przenoszenia RNA (jednorazowego użytku). Kompatybilna z IZON AFC.

 

Jednorazowego użytku

 

Czytaj więcej

qEVoriginal

 

 

 < 500 µL

Zalecane dla utrzymania najwyższej czystości.

 

Idealny do badań o większej objętości

Oryginalna i najpopularniejsza kolumna qEV. Kompatybilna z IZON AFC.

 

Wielokrotnego użytku

Do 5 razy.

 

Czytaj więcej

qEV2

 

 

 < 2 ml

Zalecane dla utrzymania najwyższej czystości.

 

Idealny do dużych badań klinicznych i przygotowania RNA

Zawiera podwójne mocowanie Leur Lock. Kompatybilny z IZON AFC.

 

Wielokrotnego użytku

Do 5 razy.

Czytaj więcej

qEV10

 

 

< 10 ml

Zalecane dla utrzymania najwyższej czystości.

 

Idealny do supernatantu hodowli komórkowej o dużej objętości

Zawiera podwójne mocowanie Leur Lock. Kompatybilny z IZON AFC..

 

Wielokrotnego użytku

Do 5 razy.

 

 

Czytaj więcej

qEV100

 

 

 

 

< 100 ml

Zalecane dla utrzymania najwyższej czystości.

 

Idealny do szybkiej izolacji EV na dużą skalę

Zawiera podwójne mocowanie Leur Lock. 

 

 

Wielokrotnego użytku

Do 5 razy.

Zakres izolacji

qEV / 35nm

 

35nm – 350nm

Optymalny zakres 

 

<110nm

Najskuteczniejszy dla cząstek mniejszych niż 110 nm

 

Więcej lipoprotein

Podczas pracy z osoczem krwi

 

qEV / 70nm

 

 70nm – 1000nm

Optymalny zakres

 

>110nm

Najskuteczniejszy dla cząstek większych niż 110nm

 

 

Mniej lipoprotein 

Podczas pracy z osoczem

KONTAKT

Nikoletta Buczek
Junior Application Engineer

+48 513 864 913

nikoletta.buczek@sygnis.pl