Kultury komórkowe 3D

Płytki Kugelmeiers 5D zmieniają tradycyjne badania nad trójwymiarowymi hodowlami komórkowymi w rewolucję medyczną. Umożliwiają utworzenie klastrów o skalowalnym rozmiarze różnych typów komórek, w tym komórek macierzystych. Wiarygodne dane i nowe aplikacje pozwolą na znaczącą oszczędność kosztów i czasu. 

 
  • 12 x 750 mikrodołków = 9000 mikrodołków
  • Różnicowanie i utrzymanie komórek macierzystych 3D
  • Wszelkie zastosowania trójwymiarowych hodowli komórek somatycznych, takie jak badania nad rakiem, badania leków i ich toksyczności.
  • Moźliwość zastosowania w wszelkiego rodzaju analizach, takich jak analiza białek, analiza mutacji, histologii i wielu innych

Specyfikacja

  • OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA: 80-400x w porównaniu z innymi technologiami
  • OSZCZĘDNOŚĆ CZASU: 60x w porównaniu z tradycyjnym 8-kanałowym repeaterem 
  • OSZCZĘDNOŚCI PIENIĘDZY DO 150x – Redukcja kosztów materiałów i robocizny

KontaKt

Nikoletta Buczek
Application Engineer

+48 513 864 913

nikoletta.buczek@sygnis.pl