Znaczący krok naprzód w badaniach przedklinicznych tkanek pochodzących z biodruku 3D

Biodruk 3D stopniowo udowadnia swoją skuteczność w tworzeniu funkcjonalnych, zastępczych tkanek dla organizmów. Obecnie jednak udowodniono to tylko w małych modelach zwierzęcych. Jeśli technologia ta ma kiedykolwiek przejść badania kliniczne u ludzie, najpierw trzeba ją rozszerzyć. Zespół w Japonii powstały we współpracy między Keio University, Saga University, Centrum Medycznego Kusiu, Szpitala w Sadze, Kioto Prefectural University of Medicine i Cyfuse Biomedical K.K. podjął kolejne kroki w tym kierunku.

Ostatnie opublikowane przez nich badanie w maju 2019 r. pokazuje, że wszczepione świniom przeszczepy naczyniowe 3D mogą przetrać przez długi czas. Badanie zostało opisane przez zespół jako „niezbędny krok w kierunku kompleksowej i istotnej klinicznie oceny strategii regeneracyjnej komórek ludzkich na etapie przedklinicznym”.

Metoda biodruku 3D zastosowana przez zespół Keio-Sagi do wykonania przeszczepów naczyniowych nazywana jest metodą Kenzana. W tej technice, sprzedawanej wyłącznie przez Cyfuse Biomedical K.K., w konglomeracjach komórek sferycznych znanych jako sferoidy występuje szereg igieł „Kenzan”. Pozostawiony do hodowli układ tych sferoidów, np. w okrągłym naczyniu, łączy się ze sobą. Na pewnym etapie usuwa się je z igieł, a następnie pozostawia do wygojenia i zamknięcia pozostałych otworów. To co pozostało stanowi kompletną próbkę tkanki.

Makroskopowe fotografie „oryginalnej trójwymiarowej tuby 3D z tkanki ludzkiej” (HOBPT) wykorzystanej w badaniu.

Źródło: 3D Printing Industry