SYGNIS NIE ZWALNIA TEMPA

Na rynku wyróżniają się tym, że obrali jedną z najtrudniejszych i najbardziej eksperymentalnych dróg rozwoju. Zasady szybkiego prototypowania przekładają na dynamikę organizacji firmy, metody współpracy zespołowej i wyjątkową etykę zawodową. Ostatnie lata, a w szczególności ten rok, pokazały, że współczesne wyzwania technologiczne w skali kraju i świata wymagają nieznanych dotąd sposobów koordynacji działań interdyscyplinarnych procesów badawczych.

Andrzej Burgs i Grzegorz Kaszyński - prezesi Sygnis New Technologies, ośrodka rozwoju technologicznego - company CEO
Rysunek 1. Andrzej Burgs oraz Grzegorz Kaszyński
Źródło: Sygnis New Technologies

Stawiają na R&D

Powstała w  2015 roku firma Sygnis New Technologies początkowo zajmowała się dystrybucją i serwisem drukarek 3D. Dwa lata później, gdy wiele firm ogłaszało upadłość, Sygnis wyszedł na „prostą”, całkowicie zmieniając kierunek biznesowy. Sukcesywnie zdobywający doświadczenie i  umiejętności zespół technologów miał okazję sprawdzić się w boju i wypłynąć na szerokie wody, realizując autorskie projekty B+R, budując maszyny specjalistyczne i wyrabiając pozycję eksperta w doradztwie technologicznym.

Około 2018 roku, Sygnis miał już położone fundamenty pod nową drogę poprzez zacieśnienie współpracy z uczelniami i instytutami badawczymi. Od tego momentu pracował na swoją dobrą reputację i  status firmy godnej zaufania w sektorze doradztwa technologicznego w zakresie hardware’u, a także wyjątkową rozpoznawalność w sferze publicznej. Kilka większych i  kilkanaście mniejszych, realizowanych symultanicznie projektów badawczo-rozwojowych, to nowa normalność, która nastała w firmie na długo przed jakimikolwiek wieściami o pandemii. Oprócz nich, park maszynowy Sygnis realizował dla klientów zlecenia. Te standardowe i te bardziej nietypowe. Stabilnie zwiększająca się różnorodność materiałowa, maszynowa i  szeroki wachlarz metod wytwórczych pozwoliły na wykonywanie projektów, których konkurencja nie była w stanie się podjąć.

Okres pandemii

Nawet wybuch pandemii SARS-CoV-2 nie spowolnił rozwoju przedsiębiorstwa. Od drugiej połowy 2019 już nie firma, a  Grupa Technologiczna Sygnis, z  zachowaniem wszelkich możliwych środków ostrożności przystąpiła do kolejnych projektów. Oprócz wymaganych przez obostrzenia reguł sanitarnych, wprowadzono wewnątrzfirmowy system carsharingu i procedury bezpieczeństwa „na produkcji”. Nie obyło się również bez wsparcia dla osób na pierwszej linii frontu w walce z pandemią. Szybko odpowiadając na bieżące potrzeby, w  krótkim czasie wyprodukowano znaczne ilości sprzętu ochrony osobistej, zaopatrzono polskie laboratoria w setki stojaków na probówki testowe, naprawiano maszyny laboratoryjne i realizowano zlecenia dla personelu medycznego i pracowników oświaty. Sygnis wspomogło również akcje „#startujemyzpomaganiem” i „Jesteśmy Razem. Pomagamy!”.

park maszynowy W sygnis źródłem rozwoju druku 3d
Rysunek 2. Park maszyn w Sygnis New Technologies
Źródło: Sygnis New Technologies

2021

W bieżącym roku, pomimo pandemii, Grupa Technologiczna Sygnis powiększyła się o kolejną spółkę, tym razem z zakresu wyrobów medycznych. W tym celu na Żwirki i Wigury 101 w Warszawie zbudowano laboratorium o standardzie ISO 7 i  stworzono 24 nowe miejsca pracy. W  2021 roku spółka Albireo Biomedical planuje zaprezentować swój, dotychczas owiany tajemnicą, flagowy produkt. Dodatkowo, Grupa stawia na ciągłą zmianę i nowe kierunki rozwoju. NCBiR zarekomendował do dofinansowania aż dwa projekty Sygnis New Technologies na łączną kwotę 17,5  mln pln w  ramach konkursu „Szybka Ścieżka 1.1.1”. Rok 2021 to fascynujące spin-offy, duże projekty marketingowo-badawczo-wytwórcze, które będą świadczyć o  korzyściach płynących ze współpracy środowiska akademickiego z sektorem przemysłowym, a także powrót znanego w branży projektu – Syglass.