Oficjalna informacja Połączonych Zarządów

Oficjalne oświadczenie dotyczące połączenia firm Sygnis New Technologies sp. z o.o., Sygnis Bio Technologies sp. z o.o. i MODE S.A.

Grzegorz Kaszyński, Prezes firmy Sygnis Bio Technologies sp. z o.o. (NIP: 5252528795, KRS: 0000414918) i Andrzej Burgs, Prezes firmy Sygnis New Technologies sp. z o.o. (NIP: 5272752308, KRS: 0000596825) zgodnie oświadczają, że rozpoczęły proces połączenia spółek, które po połączeniu będą działać pod nazwą Sygnis New Technologies sp. z o.o.

Jest to pierwszy z etapów fuzji ze spółką MODE S.A., zaplanowanej na ten rok kalendarzowy, zainicjowanej listem intencyjnym z dnia 21 stycznia 2021 roku.

Zgodnie z Term Sheet po dokonaniu połączenia spółka będzie działała w jednym podmiocie – SYGNIS S.A., w którym będzie prowadzona działalność zgodnie z przyjętą strategią. Podmiot powstały po połączeniu będzie prowadził działalność w branży produkcji urządzeń specjalistycznych w zakresie nowych technologii.

Liczny zespół badawczo-rozwojowy będzie dostarczał nowatorskie i innowacyjne urządzenia na rynek. W ramach synergii obydwu podmiotów powstanie rynkowy lider technologii hardware. Połączone zespoły handlowe i marketingowe będą miały za zadanie uskutecznianie ambitnych założeń sprzedażowych.

Oświadczenie zostało poprzedzone stosownymi uchwałami Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników obu spółek.

Więcej informacji: FX MAGBankier.pl