CELLINK AB zawarł umowę zakupu spółki cytena GmbH za cenę 30,25 mln euro. Cytena jest firmą zajmującą się naukami przyrodniczymi koncentrująca się na...

Periodyczny wzorzec materiału z symetrią promieniową lub dwustronną jest jednym z najbardziej uniwersalnych wzorów występujących w naturze. Wśród licznych form biologicznych kształty rurkowe...