Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW wzbogacone o drukarkę 3D do metalu firmy Aconity3D GmbH

Zrealizowaliśmy dostawę specjalistycznej maszyny do druku 3D z metalu firmy Aconity3D GmbH. Dostarczyliśmy ją do Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii (CNT) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dla którego będzie stanowiła jeden z głównych elementów wyposażenia. Dostawa innowacyjnej maszyny o wartości 1,3 mln zł została zrealizowana w konsorcjum z firmą Amazemet Sp. z o.o.

Wydruk 3D z metalu wykonany na maszynie firmy Aconity3D GmbH

Otwieramy nowe możliwości

Ta dostawa to historyczne przedsięwzięcie, zarówno dla nas, jak i UKSW. Urządzenie pozwala na drukowanie z metalu, które umożliwi Multidyscyplinarnemu Centrum Badawczemu (MCB) korzystanie z nowych metod badań materiałowych. Od początku naszej działalności jesteśmy kluczowym partnerem biznesowym dla wielu polskich uczelni, dla których dostarczamy oraz wdrażamy najlepsze rozwiązania hardware – komentuje Andrzej Burgs, Prezes Zarządu Sygnis S.A.

Finalizacja przetargu

Dostawę urządzenia zrealizowaliśmy w ramach wykonania umowy pomiędzy konsorcjum Sygnis i Amazemet oraz CNT UKSW podpisanej w sierpniu 2021 roku. Umowa była poprzedzona przetargiem ogłoszonym jeszcze w 2020 roku. Projekt został wykonany w ramach segmentu naszej działalności: nowe technologie addytywne. Poczytaj o nim więcej tutaj!