Eksperci branży druku 3D łączą siły. Ogłaszamy powstanie TRIS GROUP!

TRIS GROUP to konsorcjum dobrze znanych w branży druku 3D spółek: Sondasys, Sygnis New Technologies i Solveere. Razem tworzymy rozwiązania, usługi i produkty dla nowoczesnego przemysłu i produkcji, oparte na badaniach i największym w branży doświadczeniu.

Na pograniczu biznesu i nauki

Powstanie TRIS GROUP ogłosił Maciej Patrzałek, CEO Solveere i SondaSys, odbierając nagrodę Człowieka Roku 2018 branży druku 3D.

Powołanie Grupy to wynik szybko zmieniających się realiów, panujących w środowiskach: biznesowym, technologicznym, przemysłowym i naukowym. – mówi Andrzej Burgs, CEO Sygnis.

Twórcy grupy dostrzegli rynkową niszę, w której nowoczesne technologie, produkcja i przemysł szukają dostępu do najnowszych osiągnięć badawczych i naukowych. Z drugiej strony, TRIS GROUP daje zespołom naukowym z najlepszych polskich instytutów i uczelni możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć i wyników prowadzonych badań, zwiększając szansę na ich komercjalizację i wdrożenie do szerokiego użytku.

Wachlarz usług na skalę międzynarodową

W TRIS GROUP łączą się kompetencje i doświadczenie ekspertów branży technologii ubytkowych i addytywnych, inżynierów zajmujących się prototypowaniem i nowoczesnymi materiałami, designerów 3D i konstruktorów CAD/CAM, naukowców związanych z najważniejszymi polskimi uczelniami wyższymi, pracujących nad innowacyjnymi w skali światowej rozwiązaniami.

Szerokie spektrum umiejętności i możliwości członków Grupy (firm i jednostek naukowych) pozwala firmie dostarczać usługi, produkty i rozwiązania będące zawsze o krok przed proponowanymi przez inne firmy na rynku, nie mogące opierać się na tak kompleksowej i wnikliwej ekspertyzie. TRIS GROUP projektuje rozwiązania pod danego klienta, zawsze z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych, technologicznych oraz biorąc pod uwagę perspektywę rozwoju naukowego w danych obszarach.

Współpraca z najwyższej klasy naukowcami, dostęp do aktualnego know-how, prowadzone własne projekty R&D oraz uzyskane patenty dają pewność tworzenia najnowocześniejszych i najbardziej optymalnych rozwiązań.

SOLVEERE sp. z o.o.  – firma z ponad 10-letnim doświadczeniem w prototypowaniu i krótkich seriach produkcyjnych. Posiada największe w Europie zaplecze sprzętowe do vacuum casting (odlewanie próżniowe), pozwalające wytwarzać prototypy zderzaków i desek rozdzielczych.

SONDASYS sp. z o.o. – producent pierwszej polskiej przemysłowej drukarki 3D do druku z proszków poliamidowych (SLS). Urządzenie posiada ponadto unikatowe na skalę światową rozwiązania (dwie wymienne komory robocze, dynamiczne galvo, dające najwyższą z możliwych do uzyskania precyzję spiekania, a co za tym idzie, jakość finalnego obiektu).

SYGNIS NEW TECHNOLOGIES sp. z o.o. – warszawska firma od lat działająca na pograniczu biznesu i nauki. Szerokie znajomości w środowisku naukowym i biznesowym, skupionym w Warszawie, pozwala Sygnis realizować innowacyjne projekty badawcze i oferować klientom rozwiązania łączące różne branże i technologie. Spółka prowadzi również własne działania R&D, finansowane ze środków publicznych i własnych: prace R&D nad technologią SYGLASS (szkło niskotemperaturowe do drukowania 3D) oraz drukarką 3D pracującą w technologii SYGLASS czy prace nad stworzeniem technologii uniwersalnego nośnika past ceramicznych nieprzewodzących (projekt realizowany z Instytutem Energetyki w Warszawie).