Near-Ambient Pressure

SPECS LEEM/PEEM

SPECS LEEM/PEEM to mikroskop elektronowy z wykorzystaniem elektronów niskoenergetycznych oparty na projekcie dr Rudolfa Trompa pozwalający na badania z rozdzielczością do 5 nm. Dostępny również w wersji z korekcją aberracji dla pomiarów w rozdzielczości poniżej 2 nm.

SPECS EnviroESCA

SPECS EnviroESCA to pierwszy system przeznaczony do wysokoprzepustowych pomiarów ESCA (electron spectroscopy for chemical analysis) dostosowany do pracy w warunkach Near Ambient Pressure. Pozwala na zbadanie szerokiego spektrum materiałów, w tym płynów, tkanek oraz folii.