Transformacja twojej firmy do przemysłu 4.0

Kompleksowe doradztwo technologiczne

Wykonamy analizę Twojego pomysłu lub doradzimy która technologia najlepiej pasuje do danego projektu. W celu zabezpieczenia Twoich interesów podpiszemy umowę NDA, chroniącą własność intelektualną Twojej firmy.

Praktycznie w każdej firmie produkcyjnej jest sprzęt i oprogramowanie komputerowe do projektowania technicznego oraz osoby, które obsługują urządzenia przemysłowe związane z tym procesem. Oczywiście, może brakować kompetencji obsługi drukarki 3D, ale po odpowiednim szkoleniu, wystarczy kilka kliknięć, by móc na nich coś wydrukować. Nie ma potrzeby pisania całego programu. Przerzucenie modelu na frezarkę trwa czasami kilkanaście godzin, a przerzucenie trójwymiarowego modelu na drukarkę 3D trwa jedynie trzy minuty.

Rozpocznij optymalizację swojego biznesu!
Rozpocznij optymalizację swojego biznesu!

Słuchamy o potrzebach i edukujemy o możliwościach

Wobec tego do czego jesteśmy potrzebni Twojej firmie? Wejście w przemysł 4.0 to dużo więcej niż sam zakup drukarki 3D i jej obsługa. Rozmawiając z nami, masz pewność, że unikniesz marketingowych pułapek branżowych i realnie zyskasz na inwestycji. Koncentrujemy się przede wszystkim na współpracy z Twoją firmą, nie sprzedaży.

Jako Sygnis New Technologies jesteśmy liderem consultingu technologicznego w Polsce, specjalizującym się we wdrożeniach technologii addytywnych w firmach i instytucjach, budowie maszyn specjalistycznych, projektach badawczo-rozwojowych i realizacjach krótkich serii produkcyjnych. Tworzymy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, wykorzystując ogromne doświadczenie, wykształcenie i zaplecze techniczne pracowników oraz pogłębione badania rynku i analizy materiałowe. Wprowadziliśmy na rynek dziesiątki produktów, stosując metody szybkiego prototypowania i nadzorując masowe procesy przemysłowe.

W wielu zakładach przemysłowych drukarki 3D są już standardowym narzędziem inżynierów utrzymania ruchu. Łatwo przeliczyć, że przy 15 maszynach i współczynniku awaryjności 0,30, skrócenie wznowienia produkcji zaledwie o 6 minut przynosi rocznie oszczędności rzędu 250 000 złotych.
W wielu firmach większość prototypów jest wykonywana na dostępnych w zakładzie maszynach produkcyjnych, co najczęściej dezorganizuje produkcję i podnosi koszty wykonawcze (średni koszt jednej godziny przestoju niewielkiej linii produkcyjnej to ok. 5 tysięcy złotych – czyli prawie tyle, ile kosztuje drukarka 3D, za pomocą której takie przestoje można łatwo wyeliminować). Jak możemy pomóc to zmienić? Propozycje przedstawiamy poniżej.

Rozpocznij optymalizację swojego biznesu!
Rozpocznij optymalizację swojego biznesu!

Audyt technologiczny

Zapoznanie specjalistów firmy Sygnis z obecnym stanem technologii odbiorcy w obszarze produkcyjnym z kontrolą jakości, w dziale projektowym oraz badawczo-rozwojowym. Audyt obejmuje także sposób komunikacji poszczególnych działów, pracę z dokumentacją i archiwizację danych.
Przeprowadzenie audytu obejmuje:
  • Rozmowę online ze specjalistą Sygnis.
  • Wykład w siedzibie odbiorcy na temat rozwijanych na świecie technologii addytywnych.
  • Wizyta specjalisty w działach odbiorcy objętych audytem.
  • Ustalenie celów rozwoju odbiorcy.
  • Przekazanie odbiorcy raportu z audytu sporządzonego przez specjalistę wizytującego. Raport z audytu zawiera komentarz dotyczący zastanego stanu technologii, wyznaczone wspólnie cele rozwoju i rekomendacji działań pozwalających na osiągnięcie tych celów.

Consulting technologiczny

Wynajęcie dostępu do zespołu specjalistów Sygnis przy konkretnym projekcie lub zagadnieniu technologicznym. Zespół składa się z lidera oraz dwóch specjalistów.
Na projekt składają się:
  • Dialog lidera z odbiorcą, skupiony na zapoznaniu specjalisty z konkretnym problemem odbiorcy i jego zasobami do jego rozwiązania, lider w razie potrzeby angażuje dodatkowych specjalistów w dialog.
  • Propozycje realizacji projektu zaproponowane przez zespół specjalistów.
Opcjonalnie:
  • Wycena propozycji realizacji projektu.
  • Opieka zespołu specjalistów nad procesem wdrażania realizacji procesu – działania polegające na odpowiednim zagospodarowaniu ustalonego budżetu, realizacji wszystkich zakupów w imieniu odbiorcy, zarządzaniu procesem realizacji projektu.