OUR PROJECTS

Sygnis New Technologies Sp. z o.o. implements a project co- funded by the National Center for Research and Development.

 

project number: POIR.01.01.01-00-0438/20

project title: Constructing a multifunctional hybrid 3D printer with a real-time quality control system.

project goal: The main goal of the project is to construct a multifunctional hybrid 3D printer with a real-time quality control system.

project value: PLN 7 670 462,50

funding: PLN 6 206 620,00

duration: I 2021 – IX 2023

 

Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Operational Program 2014-2020, action 1.1 / sub-measure 1.1.1.

 Sygnis New Technologies Sp. z o.o. implements a project co- funded by the National Center for Research and Development.

 

project number: POIR.01.01.01-00-0166/20

project title: Development of printing technology from biomaterials and construction of a 3D bio-printer for the automated creation of bionic organs.

project goal: The main goal of the project is to develop a technology for printing from biomaterials and construct a 3D bio-printer for the automated creation of bionic organs.

project value: PLN 9 895 190,81 

funding: PLN 8 585 151,10

duration: I 2021 – IX 2023

 

Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Operational Program 2014-2020, action 1.1 / sub-measure 1.1.1.

Sygnis New Technologies Sp. z o.o. implements a project co-funded by the National Center for Research and Development.

project number: POIR.01.01.01-00-1326/17

project title: Conducting research and development works involving the development of thermal 3D printing technology from low-temperature glass.

project goal: The main goal of the project is to develop a technology for 3D thermal printing from low-temperature glass in Syglass technology and a 3D printer working in this technology.

project value: PLN 2 763 410,00

funding: PLN 2 060 096,00

duration: VII 2018 – XII 2020

The project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Program 2014-2020. The project is implemented under the National Fast Research and Development Center Quick Path competition.

 


NABÓR NA STANOWISKO
BROKER TECHNOLOGII


Prezes Sygnis New Technologies sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko specjalistyczne Broker Technologii w ramach projektu pn.: "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego"

WYNIKI POSTĘPOWANIA
OFERTOWEGO

Więcej/mniej

Informujemy o wyniku postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego nr 2/2017 w sprawie naboru na stanowisko specjalistyczne Broker technologii z dnia 01.12.2017 r. w ramach projektu pt. "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020".


Z dniem 12.12.2017 wybrano ofertę Dariusza Aksamita, która otrzymała największą liczbę punktów.


NABÓR NA STANOWISKO
główny projektant


Prezes Sygnis New Technologies sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko specjalistyczne Główny Projektant w ramach projektu pn.: "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego"

WYNIKI POSTĘPOWANIA
OFERTOWEGO

Więcej/mniej

Informujemy o wyniku postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego nr 3/2017 w sprawie naboru na stanowisko specjalistyczne Główny Projektant z dnia 01.12.2017 r. w ramach projektu pt. "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020".


Z dniem 12.12.2017 wybrano ofertę Macieja Głowackiego, która otrzymała największą liczbę punktów.


NABÓR NA STANOWISKO
Technik


Prezes Sygnis New Technologies sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko specjalistyczne Technik w ramach projektu pn.: "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego"

WYNIKI POSTĘPOWANIA
OFERTOWEGO

Więcej/mniej

Informujemy o wyniku postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego nr 4/2017 w sprawie naboru na stanowisko specjalistyczne Technik z dnia 01.12.2017 r. w ramach projektu pt. "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020".


Z dniem 12.12.2017 wybrano ofertę Łukasza Mikulskiego, która otrzymała największą liczbę punktów.


NABÓR NA STANOWISKO
Projektant technolog


Prezes Sygnis New Technologies sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko specjalistyczne Projektant Technolog w ramach projektu pn.: "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego"

WYNIKI POSTĘPOWANIA
OFERTOWEGO

Więcej/mniej

Informujemy o wyniku postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego nr 5/2017 w sprawie naboru na stanowisko specjalistyczne Projektant Technolog z dnia 01.12.2017 r. w ramach projektu pt. "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020".


Z dniem 12.12.2017 wybrano ofertę Beaty Bassary, która otrzymała największą liczbę punktów.


NABÓR NA STANOWISKO
Technolog druku 3D


Prezes Sygnis New Technologies sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko specjalistyczne Technolog druku 3D w ramach projektu pn.: "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego"

WYNIKI POSTĘPOWANIA
OFERTOWEGO

Więcej/mniej

Informujemy o wyniku postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego nr 6/2017 w sprawie naboru na stanowisko specjalistyczne Technolog druku 3D z dnia 01.12.2017 r. w ramach projektu pt. "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020".


Z dniem 12.12.2017 wybrano ofertę Eweliny Zaremby, która otrzymała największą liczbę punktów.


NABÓR NA STANOWISKO
Technolog szkła


Prezes Sygnis New Technologies sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko specjalistyczne Technolog szkła w ramach projektu pn.: "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego"

WYNIKI POSTĘPOWANIA
OFERTOWEGO

Więcej/mniej

Informujemy o wyniku postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego nr 7/2017 w sprawie naboru na stanowisko specjalistyczne Technolog szkła z dnia 01.12.2017 r. w ramach projektu pt. "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020".


Z dniem 12.12.2017 wybrano ofertę Ireneusza Kujawy i Ryszarda Stępnia, które otrzymały największą liczbę punktów.


NABÓR NA STANOWISKO
Technolog wytwarzania struktur światłowodowych


Prezes Sygnis New Technologies sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko specjalistyczne Technolog wytwarzania struktur światłowodowych w ramach projektu pn.: "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego"

WYNIKI POSTĘPOWANIA
OFERTOWEGO

Więcej/mniej

Informujemy o wyniku postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego nr 8/2017 w sprawie naboru na stanowisko specjalistyczne Technolog wytwarzania struktur światłowodowych z dnia 01.12.2017 r. w ramach projektu pt. "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020".


Z dniem 12.12.2017 wybrano ofertę Dariusza Pysza, która otrzymała największą liczbę punktów.


NABÓR NA STANOWISKO
Projektant technolog


Prezes Sygnis New Technologies sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko specjalistyczne Projektant Technolog w ramach projektu pn.: "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego"

WYNIKI POSTĘPOWANIA
OFERTOWEGO

Więcej/mniej

Informujemy o wyniku postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego nr 1/10/2018 w sprawie naboru na stanowisko specjalistyczne Projektant technolog z dnia 04.10.2018 r. w ramach projektu pt. “Prace badawczo – rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020″.


Z dniem 12.10.2018 wybrano ofertę Olgi Czerwińskiej, która otrzymała największą liczbę punktów.


NABÓR NA STANOWISKO
Technik


Prezes Sygnis New Technologies sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko specjalistyczne Technik w ramach projektu pn.: "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego"

WYNIKI POSTĘPOWANIA
OFERTOWEGO

Więcej/mniej

Informujemy o wyniku postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego nr 1/5/2020 w sprawie naboru na stanowisko specjalistyczne Technik z dnia 06.05.2020 r. w ramach projektu pt. “Prace badawczo – rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020″.


Z dniem 14.05.2020 wybrano ofertę Piotra Piskorskiego, która otrzymała największą liczbę punktów.

Sygnis New Technologies Sp. z o.o. implements a project co-funded by the Polish Agency for Enterprise Development.

 

project number: POIR.02.03.02-14-0128/18

project title: Development of a universal carrier for non-conductive ceramic pastes for use in 3D printing systems 

project goal: The main goal of the project is to develop a new 3D printing technology using a universal carrier for non-conductive ceramic pastes. 

project value:  PLN 490 118,10

funding: PLN 338 699,50

duration: VI 2019 – VI 2020