NASZE PROJEKTY

Sygnis New Technologies Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

numer projektu: POIR.01.01.01-00-0438/20

tytuł projektu: Skonstruowanie wielofunkcyjnej hybrydowej drukarki 3D z systemem kontroli jakości w czasie rzeczywistym.

cel projektu: Głównym celem projektu jest skonstruowanie wielofunkcyjnej hybrydowej drukarki 3D z systemem kontroli jakości w czasie rzeczywistym.

wartość projektu: 7 670 462,50 zł

wartość dofinansowania: 6 206 620,00 zł

termin realizacji: I 2021 – IX 2023

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1.

 

Sygnis New Technologies Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

numer projektu: POIR.01.01.01-00-0166/20

tytuł projektu: Stworzenie technologii druku z biomateriałów i skonstruowanie biodrukarki 3D do zautomatyzowanego tworzenia bionicznych narządów.

cel projektu: Głównym celem projektu jest opracowanie technologii druku z biomateriałów i skonstruowanie biodrukarki 3D do zautomatyzowanego tworzenia bionicznych narządów

wartość projektu: 9 895 190,81 zł

wartość dofinansowania: 8 585 151,10 zł

termin realizacji: I 2021 – IX 2023

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1.

 

Sygnis New Technologies Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

numer projektu: POIR.01.01.01-00-1326/17

tytuł projektu: Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych polegających na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego.

cel projektu: Głównym celem projektu jest opracowanie technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego w technologii Syglass oraz drukarki 3D pracującej w tej technologii.

wartość projektu: 2 763 410,00 zł

wartość dofinansowania: 2 060 096,00 zł

termin realizacji: VII 2018 – XII 2020

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014- 2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka.

 


NABÓR NA STANOWISKO
BROKER TECHNOLOGII


Prezes Sygnis New Technologies sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko specjalistyczne Broker Technologii w ramach projektu pn.: "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego"

WYNIKI POSTĘPOWANIA
OFERTOWEGO

Więcej/mniej

Informujemy o wyniku postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego nr 2/2017 w sprawie naboru na stanowisko specjalistyczne Broker technologii z dnia 01.12.2017 r. w ramach projektu pt. "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020".


Z dniem 12.12.2017 wybrano ofertę Dariusza Aksamita, która otrzymała największą liczbę punktów.


NABÓR NA STANOWISKO
główny projektant


Prezes Sygnis New Technologies sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko specjalistyczne Główny Projektant w ramach projektu pn.: "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego"

WYNIKI POSTĘPOWANIA
OFERTOWEGO

Więcej/mniej

Informujemy o wyniku postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego nr 3/2017 w sprawie naboru na stanowisko specjalistyczne Główny Projektant z dnia 01.12.2017 r. w ramach projektu pt. "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020".


Z dniem 12.12.2017 wybrano ofertę Macieja Głowackiego, która otrzymała największą liczbę punktów.


NABÓR NA STANOWISKO
Technik


Prezes Sygnis New Technologies sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko specjalistyczne Technik w ramach projektu pn.: "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego"

WYNIKI POSTĘPOWANIA
OFERTOWEGO

Więcej/mniej

Informujemy o wyniku postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego nr 4/2017 w sprawie naboru na stanowisko specjalistyczne Technik z dnia 01.12.2017 r. w ramach projektu pt. "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020".


Z dniem 12.12.2017 wybrano ofertę Łukasza Mikulskiego, która otrzymała największą liczbę punktów.


NABÓR NA STANOWISKO
Projektant technolog


Prezes Sygnis New Technologies sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko specjalistyczne Projektant Technolog w ramach projektu pn.: "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego"

WYNIKI POSTĘPOWANIA
OFERTOWEGO

Więcej/mniej

Informujemy o wyniku postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego nr 5/2017 w sprawie naboru na stanowisko specjalistyczne Projektant Technolog z dnia 01.12.2017 r. w ramach projektu pt. "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020".


Z dniem 12.12.2017 wybrano ofertę Beaty Bassary, która otrzymała największą liczbę punktów.


NABÓR NA STANOWISKO
Technolog druku 3D


Prezes Sygnis New Technologies sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko specjalistyczne Technolog druku 3D w ramach projektu pn.: "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego"

WYNIKI POSTĘPOWANIA
OFERTOWEGO

Więcej/mniej

Informujemy o wyniku postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego nr 6/2017 w sprawie naboru na stanowisko specjalistyczne Technolog druku 3D z dnia 01.12.2017 r. w ramach projektu pt. "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020".


Z dniem 12.12.2017 wybrano ofertę Eweliny Zaremby, która otrzymała największą liczbę punktów.


NABÓR NA STANOWISKO
Technolog szkła


Prezes Sygnis New Technologies sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko specjalistyczne Technolog szkła w ramach projektu pn.: "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego"

WYNIKI POSTĘPOWANIA
OFERTOWEGO

Więcej/mniej

Informujemy o wyniku postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego nr 7/2017 w sprawie naboru na stanowisko specjalistyczne Technolog szkła z dnia 01.12.2017 r. w ramach projektu pt. "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020".


Z dniem 12.12.2017 wybrano ofertę Ireneusza Kujawy i Ryszarda Stępnia, które otrzymały największą liczbę punktów.


NABÓR NA STANOWISKO
Technolog wytwarzania struktur światłowodowych


Prezes Sygnis New Technologies sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko specjalistyczne Technolog wytwarzania struktur światłowodowych w ramach projektu pn.: "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego"

WYNIKI POSTĘPOWANIA
OFERTOWEGO

Więcej/mniej

Informujemy o wyniku postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego nr 8/2017 w sprawie naboru na stanowisko specjalistyczne Technolog wytwarzania struktur światłowodowych z dnia 01.12.2017 r. w ramach projektu pt. "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020".


Z dniem 12.12.2017 wybrano ofertę Dariusza Pysza, która otrzymała największą liczbę punktów.


NABÓR NA STANOWISKO
Projektant technolog


Prezes Sygnis New Technologies sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko specjalistyczne Projektant Technolog w ramach projektu pn.: "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego"

WYNIKI POSTĘPOWANIA
OFERTOWEGO

Więcej/mniej

Informujemy o wyniku postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego nr 1/10/2018 w sprawie naboru na stanowisko specjalistyczne Projektant technolog z dnia 04.10.2018 r. w ramach projektu pt. “Prace badawczo – rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020″.


Z dniem 12.10.2018 wybrano ofertę Olgi Czerwińskiej, która otrzymała największą liczbę punktów.


NABÓR NA STANOWISKO
Technik


Prezes Sygnis New Technologies sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko specjalistyczne Technik w ramach projektu pn.: "Prace badawczo - rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego"

WYNIKI POSTĘPOWANIA
OFERTOWEGO

Więcej/mniej

Informujemy o wyniku postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego nr 1/5/2020 w sprawie naboru na stanowisko specjalistyczne Technik z dnia 06.05.2020 r. w ramach projektu pt. “Prace badawczo – rozwojowe polegające na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020″.


Z dniem 14.05.2020 wybrano ofertę Piotra Piskorskiego, która otrzymała największą liczbę punktów.

Sygnis New Technologies Sp. z o.o. realizuje Bon na Innowacje współfinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

numer projektu: POIR.02.03.02-14-0128/18

tytuł projektu: Opracowanie nośnika uniwersalnego dla past ceramicznych nieprzewodzących do wykorzystania w systemach druku 3D

cel projektu: Głównym celem projektu jest opracowanie nowej technologii druku 3D z wykorzystaniem uniwersalnego nośnika dla nieprzewodzących past ceramicznych.

wartość projektu:  490 118,10 zł

wartość dofinansowania: 338 699,50 zł

termin realizacji: VI 2019 – VI 2020