NASZE PROJEKTY

Sygnis New Technologies Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

tytuł projektu: Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych polegających na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego

cel projektu: Głównym celem projektu jest opracowanie technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego w technologii Syglass.

wartość projektu: 2 763 410,00 zł

wartość dofinansowania: 2 060 096,00 zł

termin realizacji: VII 2018 – XII 2020

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014- 2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka.

Sygnis New Technologies Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

tytuł projektu: Opracowanie nośnika uniwersalnego dla past ceramicznych nieprzewodzących do wykorzystania w systemach druku 3D

cel projektu: Głównym celem projektu jest opracowanie nowej technologii druku 3D z wykorzystaniem opracowanego, uniwersalnego nośnika dla past ceramicznych nieprzewodzących.

wartość projektu:

wartość dofinansowania: 338 699,50 zł

termin realizacji: