Nowe strategie w walce z najgorszym rakiem – glejakiem

Najczęstszą postacią złośliwego raka mózgu jest glejak – niezwykle przebiegł i uważany za najbardziej śmiercionośny nowotwór ludzki.

Modele organów i chorób rozlokowanych na chipach, w tym modele nowotworowe, funkcjonują w świecie naukowym już od kilku lat. Konstruuje się je poprzez wypełnienie plastikowego mikroczipu żywymi komórkami ludzkimi, które naśladują dany narząd lub chorobę, w celu uproszczenia, obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności testowania leków.

Rewolucja w onkologii

Nowy raport naukowców z Korei Południowej reprezentuje najbardziej zaawansowany jak dotąd model glejaka. Autorzy zastosowali technologię drukowania biologicznego, aby umieścić na chipie, obok systemu naczyń krwionośnych, komórki guza mózgu od pacjentów.

Układ glejaka na chipie składał się komórek nowotworowych otaczających komórki śródbłonka naczyniowego i zewnętrznej komory wypełnionej pożywką hodowlaną. Nowy model z powodzeniem naśladował odpowiedzi na leczenie obserwowane u pacjentów od których uzyskano próbki nowotworu. Fragmenty guzów od pacjentów o wysokiej oporności na standardowy schemat leczenia glejaka, promieniowanie w połączeniu z temozolomidem, nie reagowały na leczenie. Z kolei wycinki guzów od mniej opornych pacjentów okazały się bardziej wrażliwe na leczenie.
„Zgodnie z moją najlepszą wiedzą po raz pierwszy wydrukowaliśmy biotechnologicznie raka na chipie. Ponadto nasze badanie jest pierwszą próbą odtworzenia odpowiedzi terapeutycznych pacjenta za pomocą spersonalizowanego raka na chipie”, mówi badacz Dong-Woo Cho.  

„Zgodnie z moją najlepszą wiedzą po raz pierwszy wydrukowaliśmy biotechnologicznie raka na chipie. Ponadto nasze badanie jest pierwszą próbą odtworzenia odpowiedzi terapeutycznych pacjenta za pomocą spersonalizowanego raka na chipie”, mówi badacz Dong-Woo Cho.  

Więcej informacji na temat pracy badawczej koreańskich naukowców znajdziesz tutaj.