Orbi-Tech

średnica filamentu: 1,75 mm
Opis i dostępne kolory
HiPS

cena: 280 zł brutto

za 750 g materiału

HiPS to materiał właściwościami zbliżony do ABS, jednak lżejszy. Charakteryzuje się niższą wytrzymałością mechaniczną, ma mniejszą udarność. Daje się łatwo obrabiać, kleić i malować, nie rozpuszcza się jednak w acetonie. HiPS stosowany jest jako materiał podporowy, rozpuszczany w Limonenie.

PVA

cena: 420 zł brutto

za 750 g materiału

PVA to materiał podporowy, który rozpuszcza się pod wpływem zimnej wody.

Lay-Cloud

wycena indywidualna

Materiał dedykowany dla elastycznych części. Bardzo dobrze łączy się z poliuretanami. Druk w temperaturze około 240 °C

High-T-Lay

wycena indywidualna

Podpora staje się krucha po kontakcie z wodą i daję się łatwo usunąć. Druk w temperaturze 240 °C.

Menu