Polski potencjał edukacyjny we współpracy z nowoczesnymi technologiami – Forum Jakości 2021

Mija ponad rok odkąd świat się na chwilę zatrzymał. Od dawna nie mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem o tak dużym zasięgu i konsekwencjach. Ogłoszenie na obszarze Rzeczpospolitej stanu epidemii wpłynęło w mniejszym lub większym stopniu na każdy sektor gospodarki. W nowej rzeczywistości wykreowanej przez pandemię najważniejsza była realizacja celów, w tym usprawnienie i dostarczenie rzetelnej wiedzy w szkolnictwie wyższym. W myśl tego przesłania, Polska Komisja Akredytacyjna zorganizowała seminarium z cyklu Forum Jakości pt.: Czego dowiedzieliśmy się o szkolnictwie wyższym w trakcie pandemii COVID-19? Zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – kryzysy i szanse w perspektywie krótko- i długookresowej. Forum Jakości odbyło się w formie zdalnej w dniu 9 czerwca 2021 roku, podczas którego wysłuchać było można m.in. Andrzeja Burgs, CEO i Prezesa Zarządu Sygnis New Technologies, który opowiedział o kształceniu na kierunku o profilu praktycznym z perspektywy pracodawców i praktyków.

Zdjęcie 1. Andrzej Burgs, CEO i Prezes Zarządu Sygnis New Technologies

Dzielimy się wiedzą teoretyczną …

Forum Jakości poświęcone było wpływowi wydarzeń minionego, 2020 roku na teraźniejszość oraz przyszłość szkolnictwa w Polsce. Stanowiło zachętę do namysłu nad szansami jakie stworzyła lub unaoczniła pandemia w procesie zapewnienia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym.

Nie jest tajemnicą, że sercem i głową Sygnis związane jest ze społecznością akademicką i naukową. Do dziś nasze szkolenia z druku i technologii 3D przeszło ponad 800 osób, a niezliczona ilość osób obecna była na wykładach, które prowadzimy w ramach współprac z takimi uniwersytetami jak Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i wielu innych. Nie wahaliśmy się zatem czy wziąć udział w seminarium organizowanym przez Polską Komisję Akredytacyjną. Podczas Forum Jakości 2021, Andrzej Burgs, CEO i Prezes Zarządu Sygnis New Technologies w ramach panelu „Kształcenie na kierunku o profilu praktycznym” dyskutował m.in. o oczekiwaniach pracodawców dotyczących umiejętności cyfrowych absolwentów oraz o kształceniu umiejętności praktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W panelu dyskusyjnym brali również udział: dr hab. inż. Anna Timofiejczuk – przedstawicielka KRASP, Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej, dr inż. Jarosław Niedojadło – przedstawiciel KRePUZ, Rektor PWSZ w Elblągu, dr Sebastian Grzyb – przedstawiciel KRZaSP, Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, Paweł Kolczyński – Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Kewin Lewicki – Przewodniczący Forum Uczelni Zawodowych Parlamentu Studentów RP.

… oraz praktyczną

Od pierwszego dnia naszej działalności robimy co w naszej mocy, by branża druku 3D w Polsce rozwijała się i profesjonalizowała. Edukujemy i nieustannie walczymy z pojawiającymi się fake newsami, pomagamy komercjalizować rozwiązania uczelniane i przenosić je do sektora przemysłowego oraz współpracujemy jako partner technologiczny, dostarczając specjalistyczny sprzęt do największych ośrodków i uczelni badawczych w kraju i zagranicą.

Jednym z projektów, z których jesteśmy szczególnie dumni, to wsparcie grupy badawczej prof. Krzysztofa Woźniaka z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowcy, podczas 3 dni zagranicznych badań aplikacyjnych, mających na celu pierwsze na Świecie wyznaczenie eksperymentalnych, ilościowych rozkładów gęstości elektronowych w minerałach pod ciśnieniem, byli przygotowani na wszystko, poza niespodziewanym problemem natury technicznej… Wszystkie starania oraz skrupulatnie zaplanowane badania mogły zostać zniweczone przez techniczny problem związany z niewielkim adapterem, który nie pasował do urządzeń na stacji pomiarowej. Naukowcy zwrócili się ze swoim problemem do Sygnis, a my w ekspresowym tempie zaplanowaliśmy, zaprojektowaliśmy oraz dostarczyliśmy niezbędny adapter wykonany w procesie szybkiego prototypowania.

Adapter wydrukowany w technologii druku 3D
Zdjęcie 2. Adapter wydrukowany w technologii druku 3D

Przyszłość zaczyna się już dziś – współprace nad przełomowymi projektami

Jednak pod kątem realizowanych projektów jest to jedynie początek opowieści… Współpraca w ramach projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT II), przy współpracy z WUM, zaowocowała powstaniem innowacyjnej przestrzeni, pozwalającej na pracę z użyciem wielu różnorodnych technik wytwórczych. Miejsce to nosi nazwę Laboratorium Szybkich Technik Prototypowania i wyposażone jest przez Sygnis w 60 drukarek 3D o różnych profilach technologicznych. Powstałe zaplecze udostępnione zostało dla techników i studentów umożliwiając wykonywanie krótkich serii prototypowych na potrzeby badań, usprawnień budowania unikatowych sprzętów laboratoryjnych i doświadczalnych. Nie jest to jednak jedyne miejsce wyposażone w drukarki Sygnis, bowiem nasz sprzęt dostarczamy do większości uczelni w Polsce! Dla Instytutu Energetyki (IEN) zaprojektowaliśmy, wykonaliśmy i dostarczyliśmy drukarkę 3D umożliwiającą wytwarzanie przedmiotów z silikonu oraz past ceramicznych. Aktualnie w IEN prowadzone są badania nad drukowaniem uszczelkami ceramicznymi oraz stworzonym przez Instytut smarem poprawiającym właściwości termiczne.

Zdjęcie Project Managera podczas pracy z drukarką 3D
Zdjęcie 3. Piotr Piskorski, Project Manager w Sygnis podczas pracy w parku maszyn

Sygnis uwielbia podejmować ciekawe i ambitne wyzwania, dlatego też zostaliśmy partnerem strategicznym współpracy z Polskimi naukowcami z BIOG-NET, którzy rozpoczęli prace nad opatrunkami z glonów. Czerpiąc inspirację z natury, a w szczególności z trójwymiarowej, ażurowej nanostruktury glonów, odkryto szanse na stworzenie biokompozytów do produkcji opatrunków na trudno gojące się rany, odleżyny lub infekcje skórne. Innym przykładem współpracy, w ramach której zostają stworzone przedmioty, które mają służyć człowiekowi w życiu codziennym, są projekty realizowane wspólnie z Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT). Wraz z grupą badawczą pod przewodnictwem prof. Przekopa pracujemy nad nowymi materiałami do druku 3D, a z grupą badawczą prof. Rybki podejmujemy wyzwania sektora biodruku 3D, w tym m.in. stworzenie implantu łękotki.

Powrót głośnego projektu Syglass oraz prace nad bioniczną trzustką

Znana w Polsce Fundacja Badań i Rozwoju Nauki (FBiRN) jest partnerem Sygnis w jednym z najbardziej ciekawych i innowacyjnych projektów o zasięgu globalnym. Celem projektu jest stworzenie biodrukarki 3D dostosowanej do badań klinicznych wraz z komplementarnym zestawem autorskich biotuszy umożliwiających wydruk bionicznej trzustki na bazie komórek macierzystych pacjenta poddawanego przeszczepowi tego narządu. Opracowanie tego rozwiązania pozwoli docelowo na wykorzystanie technologii również w biodruku 3D innych narządów ludzkich do przeszczepów.

– Nasz nowatorski produkt pozwoli na uproszczenie skomplikowanych technicznie procedur medycznych, a przede wszystkim da nowe możliwości tworzenia spersonalizowanych narządów do badań i przeszczepów. Z biodrukarki 3D będą mogły korzystać firmy z branży medycznej i farmaceutycznej, szpitale i kliniki oraz centra naukowe. Jej wyjątkowym atutem będzie możliwość wytwarzania różnych rodzajów tkanek na jednej biodrukarce 3D, zamiast stosowania sprzętu dedykowanego tylko pod konkretny model tkankowy – komentuje Andrzej Burgs, CEO i Prezes Zarządu Sygnis New Technologies.

Zdjęcie 4. Andrzej Burgs, CEO i Prezes Zarządu Sygnis New Technologies podczas prezentacji możliwości druku 3D

Na koniec 2021 roku zaplanowana jest premiera maszyny będącej rezultatem głośnego projektu z poprzednich lat o nazwie „Syglass” – autorskiej, pierwszej na Świecie drukarki do druku ze szkła niskotemperaturowego. Projekt współfinansowany był przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Wartość całkowita projektu to 2 763 410,00 zł, a realizacja jego odbyła się w terminie VII 2018 – XII 2020. Projekt zrealizowany został w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka przy współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – IMiF (dawniej ITME).

W ramach współpracy z Polskimi uczelniami w okresie ostatnich 2 lat podjęliśmy się:

12 wystąpień podczas konferencji oraz zajęć ze studentami
6 wspólnych, dużych projektów z ośrodkami i uczelniami
4 szkoleń z technologii addytywnych
oraz zostaliśmy:
2-krotnie zaproszeni do jury konkursów
2-krotnie nagrodzeni tytułem Przedsiębiorca Roku UW oraz Innowator Roku UW

Dodatkowo, aktywnie bierzemy udział w innych działaniach tj.: wydruk repliki słynnej lotni Czesława Tańskiego dla Liceum jego imienia z Puszczy Mariańskiej czy cykl sobotnich warsztatów tematycznych w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Zdjęcie współzałożyciela Sygnis podczas prezentacji na konferencji
Zdjęcie 5. Grzegorz Kaszyński, CEO i współzałożyciel Grupy Sygnis podczas konferencji InterNanoPoland 2019

Zróbmy coś razem – specjaliści od trudnych zadań

W Sygnis doceniamy młodych, zdolnych i ambitnych ludzi. W każdym dziale naszego zespołu można znaleźć praktyki i zdobywać doświadczenie wymagane do wykonywania zawodów przyszłości. W okresie wakacyjnym, pod okiem ekspertów w dziedzinie nowych technologii, tj. druk 3D, biotechnologia oraz inżynieria szkoli się kilkanaście osób rocznie, a to co nas wyróżnia to brak ściśle określonych ram.

Dodatkowo jesteśmy świadomi jak ogłoszony stan epidemii wpłynął na gospodarkę, a przede wszystkim gastronomię, w szeregach której większość pracy wykonywanej było przez studentów. Chcąc wesprzeć ten czas i młode osoby, zapewniliśmy miejsca pracy dla studentów, którzy swoją pracą mogli wywrzeć realny wpływ na walkę z pandemią, poprzez pomoc w wykonywaniu przyłbic, które zostały przekazane do kilkudziesięciu placówek medycznych w całej Polsce.

Od początku działalności bardzo duży nacisk kładziemy na edukowanie i propagowanie wiedzy na temat technologii addytywnych, a gdy tylko mamy czas, staramy się obalać mity związane z branżą druku 3D. Jesteśmy rozpoznawani jako eksperci, ponieważ nie boimy się podejmować ciężkich i wymagających tematów, wykorzystując również niszowe technologie tj. biodruk czy druk z past. Ogłoszenie stanu epidemii nie spowolniło nas, a jedynie zmotywowało, by jeszcze ciężej pracować i szukać rozwiązań w obszarach dotąd pozornie niedostępnych.

 – Wiedza to podstawowy składnik, z którego budujemy naszą dalszą karierę. Praktyczne jej zastosowanie możliwe jest dzięki zaangażowaniu w projekty badawcze, rozwój nowych technologii oraz naukę obsługi wybranych metod wytwórczych. Jako lider wdrożeń tego typu rozwiązań w Polsce, zrzeszamy osoby ambitne i chcące poznać tajniki pracy w jednym z najlepiej wyposażonym laboratorium w Polsce i najnowocześniejszymi systemami produkcji addytywnej – parku maszynowym. – komentuje Andrzej Burgs, CEO i Prezes Zarządu Sygnis New Technologies.

Podczas tegorocznego Forum Jakości zdradziliśmy gdzie leży złoty środek między szkolnictwem wyższym, a pracą zawodową, skonkretyzowaliśmy oczekiwani rynku nowych technologii oraz uchyliliśmy rąbka tajemnicy, jakich umiejętności oczekują pracodawcy od absolwentów.