Inżynier mechatronik (Mechanical Engineer)

W SYGLASS rozwijamy technologię druku 3D ze szkła w celu zrewolucjonizowania rynku produkcji światłowodów. Jeżeli chcesz przyczynić się do największych odkryć w dziedzinie fotoniki dołącz do nas!

Jako mechatronik będziesz odpowiedzialny/a za stworzenie nowej wersji drukarki.

https://syglass.sygnis.pl/

Twój zakres obowiązków:
 • Projektowanie i ewaluacja układu kinematyki,
 • Projektowanie i przetestowanie komory grzewczej drukarki,
 • Symulacje wytrzymałościowe, termiczne i przepływów,
 • Usprawnienia dotyczące druku z dwóch głowic,
 • Dostosowanie obecnego projektu obudowy do nowej maszyny,
 • Wybór niezbędnych komponentów, kontakt z dostawcami.
 • Wykonywanie prostych prac warsztatowych – wiercenie, cięcie, gwintowanie itp.
Wymagania:
 • Biegłość w oprogramowaniu do projektowania CAD np. Fusion360,
 • Dobra komunikacja, umiejętności pracy w zespole oraz niezależne myślenie,
Mile widziane:
 • Doświadczenie w projektach badawczo-rozwojowych,
 • Doświadczenie w projektowaniu elementów do trudnych warunków, w szczególności temperatury powyżej 500 degC,
 • Projektowanie pieców lub komór grzewczych,
 • Dobra znajomość materiałoznawstwa,
 • Doświadczenie w projektowaniu produktów mechatronicznych,
 • Znajomość technologii druku 3D.
Oferujemy:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od umiejętności i doświadczenia,
 • Pracę przy projektach B+R,
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • Kartę Multisport.
 • Możliwość zdobycia kompetencji merytorycznych w środowisku nowych technologii;
 • Biuro w bardzo dobrej lokalizacji w okolicach centrum Warszawy.

Prosimy o przesyłanie CV w języku polskim na adres: rekrutacja@sygnis.pl
CV nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będzie rozpatrywane.

Klauzula do aplikacji na stanowisko w Sygnis Spółka Akcyjna (Sygnis S.A.)

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się i umieszczenie w dokumencie aplikacyjnym treści poniższych zgód.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Sygnis Spółka Akcyjna (Sygnis S.A.) z siedzibą w Warszawie 02-089, przy ul. Żwirki i Wigury 101 dla celów rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez Sygnis S.A. z siedzibą w Warszawie 02-089, przy ul. Żwirki i Wigury 101, KRS : 9571029651:

 • Dla celów obecnego procesu rekrutacji, w tym na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom. TAK/NIE
 • W przyszłości na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych, w tym na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom. TAK/NIE
 • W celu kierowania do mnie informacji o charakterze marketingowym. TAK/NIE
 • Dla celów marketingu bezpośredniego, w tym do wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. TAK/NIE
 • Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych Sygnis S.A. z siedzibą w Warszawie 02-089, przy ul. Żwirki i Wigury 101, KRS : 9571029651 spółkom powiązanym z Sygnis S.A., tj. Albireo Biomedical Sp. z o.o.
 • W celu realizacji procesu rekrutacji, w tym na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom. TAK/NIE
 • W przyszłości na potrzeby dalszych postępowań rekrutacyjnych, w tym na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom. TAK/NIE
 • W celach marketingowych tych podmiotów. TAK/NIE

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach wynikających z przetwarzania moich danych osobowych przez Sygnis S.A.