Otrzymanie informacji o wygraniu przetargu na dostawę mikroskopu holotomograficznego dla podmiotu w Bułgarii

Zarząd Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wygraniu przetargu na dostawę mikroskopu holotomograficznego dla podmiotu w Bułgarii, za kwotę 87 tys. CHF (tj. przeszło 400 tys. zł). Zakładana marża na dostawie wyniesie ok. 30%. Realizacja nastąpi do 30 września 2022 roku.


Zarząd wskazuje, iż jest to pierwszy przetarg europejski wygrany w Bułgarii, w którym brała udział Spółka, wpisujący się w realizację przyjętej strategii rozwoju w zakresie ekspansji w krajach Europy Południowej. Jest to zarazem pierwszy kontrakt, który Spółka podpisze z podmiotem z Bułgarii, tym samym zapoczątkowując swoją działalność w tym kraju.


Zarząd wskazuje, iż wiążącym dokumentem, na podstawie którego Spółka będzie realizowała niniejszą dostawę będzie umowa, o której podpisaniu poinformuje odrębnym komunikatem.