Otrzymanie informacji o wygraniu przetargu na dostawę mikroskopu konfokalnego dla podmiotu w Bułgarii

Zarząd Sygnis SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wygranym przetargu na dostawę stacjonarnego, wielomodalnego systemu oświetleniowego, mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej dla przedsiębiorstwa z siedzibą w Bułgarii. Przetarg, który Spółka wygrała, realizowany był w trybie zamówień publicznych. Przedmiotowy mikroskop to model BC43 produkcji firmy Andor Technology Ltd. z siedzibą w Belfaście (należącej do międzynarodowej grupy Oxford Instruments plc). Jest to mikroskop konfokalny przeznaczony m.in. do obrazowania na żywo, umożliwiający w szczególności badanie próbek wrażliwych na światło. Wartość zamówienia wynosi 419 000 BGN (tj. ok. 213 900 EUR). Wiążącym dokumentem, na podstawie którego Spółka będzie realizowała niniejszą dostawę będzie umowa, o której podpisaniu poinformuje odrębnym komunikatem.

Zarząd wskazuje, iż złożenie oferty na dostawę tego mikroskopu jest konsekwencją otrzymania autoryzacji na sprzedaż tych urządzeń, o czym Spółka informowała raportem ESPI nr 6/2022 w dn. 28 stycznia 2022 r.

Ponadto Zarząd przypomina, iż jest to kolejny przetarg europejski wygrany w Bułgarii, w którym brała udział Spółka, wpisujący się w realizację przyjętej strategii rozwoju w zakresie ekspansji w krajach Europy Południowej.