Otrzymanie informacji o wygraniu przetargu na dostawę mikroskopu LEEM

Zarząd Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wygraniu przetargu na dostawę, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi systemu Low Energy Electron Microscopy – LEEM, tj. mikroskopu elektronowego z wykorzystaniem elektronów niskoenergetycznych, dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, za kwotę 5,9 mln zł. Uzasadnieniem wygrania przetargu jest złożenie przez Spółkę najkorzystniejszej oferty. Zarząd Spółki wskazuje, iż mikroskop LEEM jest wyjątkowym sprzętem badawczym, umożliwiającym rozszerzenie prac badawczych nad nowymi materiałami. Zakup niniejszego mikroskopu jest częścią realizowanego przez ten Wydział projektu ATOMIN 2.0 – Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki. Zgodnie ze złożoną ofertą dostawa, montaż i uruchomienie LEEM potrwa kilkanaście miesięcy, a całość oferty została podzielona na etapy milowe.

Zarząd wskazuje, iż wiążącym dokumentem, na podstawie którego Spółka będzie realizowała niniejszą dostawę będzie umowa, o której podpisaniu poinformuje odrębnym komunikatem.