Powzięcie informacji o pozytywnej ocenie wniosku o przyznaniu dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego

Zarząd Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o otrzymaniu pozytywnej oceny, a tym samym zakwalifikowaniu do dofinansowania projektu inwestycyjnego złożonego przez Spółkę pt.: „FNIS 2.0 – opracowanie innowacyjnej drukarki 3D pracującej w technologii DIW.”. Przedmiotem tego projektu jest stworzenie technologicznego następcy drukarki FNIS (www.diw3d.com). Niniejszy projekt Spółka będzie realizować do 2026 r. Wartość tego projektu została oszacowana na 10 267 871,13 PLN, przy czym kwota przyznanego dofinansowania wynosi 6 995 647,50 PLN. Projekt złożony został w ramach działania Ścieżka SMART FENG.01.01-IP.02-001/23/2023 Programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki.

Zarząd wskazuje, iż aby otrzymać dofinansowanie na realizację tego projektu, Spółka musi zawrzeć stosowną umowę, o czym poinformuje w trybie odrębnego komunikatu.