Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2022 r

Zarząd Sygnis SA z siedzibą w Straszynie (dalej: Spółka) informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2022 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:
– Andrzej Burgs – 11.171.778 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 60,64% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 49,12% ogólnej liczby głosów,
– Grzegorz Kaszyński – 3.112.344 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 16,89% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 13,68% ogólnej liczby głosów,
– Anastazja Burgs – 1.402.476 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 7,61% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 6,17% ogólnej liczby głosów,
– Piotr Boliński – 942.792 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,12% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 4,15% ogólnej liczby głosów.