Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2023 r.

Zarząd Sygnis SA z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka) informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 czerwca 2023 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

  • Anastazja Burgs i Andrzej Burgs – 12.574.254 głosy z posiadanych akcji, co stanowiło 69,48% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 49,81% ogólnej liczby głosów, w tym: Anastazja Burgs – 1.402.476 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 7,75% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 5,56% ogólnej liczby głosów oraz Andrzej Burgs – 11.171.778 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 61,73% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 44,26% ogólnej liczby głosów,
  • Grzegorz Kaszyński – 3.112.344 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 17,20% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 12,33% ogólnej liczby głosów.