Zawarcie umowy licencyjnej na komercjalizację wynalazku

Zarząd Sygnis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umowę, na podstawie której otrzymał licencję (z zastrzeżeniem wyłączności dla Spółki) do korzystania z wynalazku, tj. sposobu modyfikacji filamentu. Licencja obejmuje wytworzenie, wprowadzanie do obrotu (sprzedaż) i dystrybucję produktów wytworzonych wskutek wykorzystania tego wynalazku. Licencja ta została udzielona do 27 czerwca 2033 r., na terytorium Polski, w zamian za opłaty licencyjne, których wysokość będzie zależna od przychodu ze sprzedaży produktów wytworzonych przy użyciu tego wynalazku.
Zarząd wskazuje, iż uzyskanie tej licencji umożliwi Spółce zwiększenie przychodów pochodzących ze sprzedaży akcesoriów/urządzeń peryferyjnych do druku 3D w perspektywie obowiązywania licencji, tj. 10 lat. Spółka wzmocni swoja obecność na rynkach przetwórczym i chemicznym. Skuteczna współpraca z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie komercjalizacji wynalazku umożliwi dalszy rozwój współpracy Spółki z instytucjami naukowymi.