Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 r.

Zarząd Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023 z 4 stycznia 2023 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r., informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 r. z 3 listopada 2023 r. na 14 listopada 2023 r.

Zarząd przypomina, iż w oparciu o zapisy §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka nie będzie publikowała odrębnego raportu jednostkowego za III kwartał 2023 r., zamieszczając w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacje, o których mowa w §5 ust. 4.1 pkt 1) – 4) oraz ust. 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w odniesieniu do Spółki.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.