Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd Sygnis SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 9 stycznia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu, w tym do pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu Panie Olgę Czerwińską oraz Joannę Danaj. Również w dniu 9 stycznia 2023 r., Pan Grzegorz Kaszyński złożył z powodów osobistych rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa oraz z Zarządu Spółki.

W załączeniu Zarząd przekazuje informacje, o których mowa w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dotyczące Pań Olgi Czerwińskiej oraz Joanny Danaj.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.