Wykonywanie krótkich serii produkcyjnych (od kilkunastu do kilkuset sztuk) dzięki zastosowaniu silikonowych form oraz żywic epoksydowych lub poliuretanowych. Dzięki szerokiej gamie żywic możemy symulować różnorodne tworzywa, w tym np. ABS, polipropylen oraz inne. Dzięki zastosowaniu form silikonowych mamy możliwość szybkiego wykonania kilkunastu sztuk modelu o powtarzalnych wymiarach i konkretnych właściwościach fizycznych i chemicznych.

Proces:

  • Do wykonania odlewów niezbędny jest master model. Może on być dostarczony przez klienta lub wykonany przez nas na podstawie pliku STL.
  • Następnie tworzona jest specjalna, silikonowa forma, składająca się z co najmniej dwóch części.
  • Kolejnym etapem jest dobór odpowiedniej żywicy.

Zalety:

  • komora robocza o wymiarach 900 x 650 x 1000 mm
  • jakość i wytrzymałość modelu jak z formy wtryskowej
  • szybka produkcja: od master modelu do gotowych odlewów nawet w ciągu 48 h.
  • powtarzalność: z jednej formy możemy wytworzyć nawet do kilkudziesięciu modeli.
  • wielomateriałowość: jedna forma pozwala na odlewanie tego samego detalu przy użyciu żywic o różnych właściwościach.
  • wymiary: nie odbiegają od master modelu.
Menu