Vacuum Casting – Odlewanie Próżniowe

Vacuum Casting polega na wykonywaniu krótkich serii produkcyjnych (od kilkunastu do kilkuset sztuk) poprzez zastosowanie silikonowych form oraz żywic epoksydowych lub poliuretanowych. Dzięki szerokiej gamie żywic, możemy symulować różnorodne tworzywa, w tym, np.: ABS, polipropylen oraz inne. Zastosowanie form silikonowych daje możliwość szybkiego wykonania kilkunastu sztuk modelu o powtarzalnych wymiarach i konkretnych właściwościach fizycznych i chemicznych.

Proces:

  • Do wykonania odlewów niezbędny jest master model. Może on być dostarczony przez klienta lub wykonany przez nas na podstawie pliku STL.
  • Następnie, tworzona jest specjalna, silikonowa forma, składająca się z co najmniej dwóch części.
  • Kolejnym etapem jest dobór odpowiedniej żywicy.

Zalety:

  • Komora robocza o wymiarach 900 x 650 x 1000 mm.
  • Jakość i wytrzymałość modelu jak z formy wtryskowej.
  • Szybka produkcja: od master modelu do gotowych odlewów nawet w ciągu 48h.
  • Powtarzalność: z jednej formy możemy wytworzyć nawet do kilkudziesięciu modeli.
  • Wielomateriałowość: jedna forma pozwala na odlewanie tego samego detalu przy użyciu żywic o różnych właściwościach.
  • Wymiary: nie odbiegają od master modelu.
Menu