Hodowle 3D

Sphericalplate 5D

Płytki umożliwiające tworzenie standaryzowanych sferoid. Przy użyciu jednej płytki powstaje 9000 klastrów, jednolitych pod względem wielkości i kształtu.

HUMIMIC

Składające się z miniaturowych struktur platformy Multi-Organ-Chip, które biorąc pod uwagę aspekt fizjologiczy pozwalają symulować relacje między ludzkimi narządami.