Płuczka mikropłytek C.WASH

Automatyczna płuczka mikropłytek umożlwiająca bezkontaktową dystrybucję i usuwanie płynów.

System wykorzystuje siły odśrodkowe do usuwania cieczy z płytek wielodołkowych bez igieł i tipsów, co eliminuje ryzyko kontaminacji krzyżowej. Dzięki temu urządzenie sprawdza się w technikach immunoenzymatycznych jak ELISA, w pracy z komórkami czy w izolacji i oczyszczaniu kwasów nukleinowych za pomocą kulek magnetycznych.

Urządzenie jest wygodne w użyciu, ciche i szybkie. Automatyzacja działania zapewnia wysoką powtarzalność czynności i sprawną obsługę płytek 96-, 384- lub 1536-dołkowych.

Intuicyjne oprogramowanie pozwala na projektowanie i zapis własnych protokołów dla jeszcze sprawniejszej pracy z płytkami.

Oliwia Zagórska
Inżynier aplikacyjna