Konkurs Przemysł 4.0: dotacje na automatyzację, cyfryzację i robotyzację

W ramach pilotażowego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  przedstawiciele biznesu chcący wprowadzić w swoich firmach rozwiązania z zakresu robotyzacji, cyfryzacji i automatyzacji, mogą skorzystać z dofinansowania, na które agencja rządowa przeznaczyła 20 mln złotych. Fundusze pochodzą z programu Inteligentny Rozwój.

Zdjęcie 1. Drukarki 3D w przemyśle
Źródło: Sygnis New Technologies

Konkurs Przemysł 4.0 organizowany przez PARP skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność o charakterze produkcyjnym. Maksymalna wysokość wsparcia projektu wynosi 800 tys. złotych, z czego resztę wynoszącą 15% całego kosztu, ponosi przedsiębiorca biorący udział w konkursie.

Jak podkreśla Izabela Banaś, wicedyrektor departamentu analiz i strategii w PARP: „Podstawowym wymogiem udziału w konkursie jest posiadanie tzw. mapy drogowej, czyli planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w dziedzinach cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji”[1]

[1] Źródło: https://www.pb.pl/przemysl-4-0-jak-zdobyc-dotacje-na-cyfryzacje-1111673

Zaplanuj mapę drogową transformacji dla swojego przedsiębiorstwa

W celu uzyskania wsparcia w kwestii planowania mapy drogowej w ramach konkursu Przemysł 4.0 oraz wyboru rozwiązań odpowiednich dla Twojego przedsiębiorstwa, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Sygnis New Technologies specjalizuje się we wdrożeniach technologii addytywnych w firmach i instytucjach, budowie maszyn specjalistycznych, projektach badawczo-rozwojowych i realizacjach krótkich serii produkcyjnych. Tworzymy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, wykorzystując ogromne doświadczenie, wykształcenie i zaplecze techniczne pracowników oraz pogłębione badania rynku i analizy materiałowe. Wprowadziliśmy na rynek dziesiątki produktów, stosując metody szybkiego prototypowania i nadzorując masowe procesy przemysłowe.

Współpracujemy z firmą Stratego, która zajmuje się kompleksową obsługą dotacji takich jak konkurs Przemysł 4.0.
Eksperci z wieloletnim doświadczeniem pomogą Ci napisać, pozyskać i rozliczyć wniosek o dotację.

Jednym z naszych czołowych doradców jest Andrzej Burgs, CEO Sygnis New Technologies. To ceniony ekspert z zakresu organizacji produkcji i wdrażania standardów Przemysłu 4.0. Na swoim koncie posiada nie tylko sukcesy w zakresie zarządzania firmą, wyposażania linii produkcyjnych w innowacyjne maszyny służące utrzymaniu ruchu, ale także działalność naukową i popularyzatorską. Andrzej Burgs wielokrotnie skutecznie oceniał możliwości rynku oraz określał potencjał stojący za wykorzystaniem druku 3D w przemyśle. Na temat nowoczesnych rozwiązań opowiadał podczas II Kongresu Szefa Utrzymania Ruchu w 2020 roku, prowadził wykład dla managerów przemysłu 4.0 podczas wystąpień na Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz był zaangażowany w tworzenie wytycznych programu powyższego konkursu. Na temat wdrożeń druku 3D w przedsiębiorstwach opowiadał w ramach Platformy Przemysłu Przyszłości, z której nagranie znajdziesz poniżej.

 

Dla kogo konkurs Przemysł 4.0?

Konkurs dedykowany jest dla małych lub średnich firm (z wykluczeniem mikro), które:

 • prowadzą działalność produkcyjną
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł
 • mają opracowaną mapę drogową (plan transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0).

Na co dofinansowanie od PARP?

 • usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej
 • usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej
 • zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Jakie technologie?

Dofinansowanie na wybrane technologie obejmuje także druk 3D. W wielu zakładach przemysłowych drukarki 3D są już standardowym narzędziem inżynierów utrzymania ruchu. Możliwości wytwórcze drukarek 3D w zakresie zastępowania poszczególnych elementów linii produkcyjnej są ogromne. Dzięki dofinansowaniu od PARP oraz odpowiedniemu dobraniu rozwiązań, będziesz w stanie wygenerować oszczędności korzystne w skali roku. Na listę technologii, poza drukiem w technologii addytywnej, trafiły także:

 • Big Data oraz działania związane z analizą danych;
 • Roboty przemysłowe;
 • Przemysłowy Internet rzeczy;
 • Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);
 • Cyberbezpieczeństwo;
 • Chmura obliczeniowa;
 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;
 • Sztuczna inteligencja;
 • Blockchain;

Wnioski można składać od 28 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku. Szczegóły na temat projektu konkursu Przemysł 4.0 znajdą Państwo na oficjalnej stronie PARP.

Zdjęcie 2. Park maszyn
Źródło: Sygnis New Technologies

W celu uzyskania wsparcia w kwestii planowania mapy drogowej w ramach konkursu Przemysł 4.0 oraz wyboru rozwiązań odpowiednich dla Twojego przedsiębiorstwa, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Wsparcie w przygotowaniu wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 uzyskają Państwo wysyłając zapytanie na adres mailowy: kontakt@sygnis.pl lub wypełniając formularz, wpisując w opisie „Konkurs Przemysł 4.0”.

Formularz kontaktowy

[contact-form-7 id="4189" title="NEW_PL"]

Autor: Maciej Brodecki