SPECS EnviroESCA to nowatorskie i inteligentne narzędzie analityczne, które pokonuje bariery standardowych systemów XPS, umożliwiając analizę przy ciśnieniach znacznie powyżej UHV. EnviroESCA jest przeznaczony do analizy o dużej przepustowości i otwiera nowe zastosowania w dziedzinie technologii medycznej, biotechnologii i nauk przyrodniczych. Oferuje najkrótszy czas przygotowania do pomiaru próbek wszystkich typów, w tym płynów, tkanek, tworzyw sztucznych i folii, proszków, gleby, zeolitów, skał, minerałów i ceramiki.

EnviroESCA wykorzystuje spektroskopię fotoelektronów w zakresie promieniowania X (XPS) jako swoją główną technikę analityczną. W ten sposób wiązka elektronów jest generowana wewnątrz źródła promieniowania rentgenowskiego i skupiana na anodzie wykonanej z aluminium. Spowolnienie elektronów na anodzie prowadzi do wytworzenia promieni rentgenowskich. Wiązka promieniowania rentgenowskiego jest monochromatyczna i skupiona na próbce.

Grzegorz Kaszyński
Wiceprezes ds. sprzedaży