2021 Annual Report

Zarząd Sygnis S.A. z siedzibą w Straszynie w załączeniu przekazuje raport roczny za 2021 rok obrotowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect