SPECS EnviroESCA to nowatorskie i inteligentne narzędzie analityczne, o zakresie możliwości szerszych od standardowych systemów XPS, umożliwiając analizę przy ciśnieniach znacznie powyżej UHV. EnviroESCA jest przeznaczony do analizy o dużej przepustowości i otwiera nowe zastosowania w dziedzinie technologii medycznej, biotechnologii i nauk przyrodniczych. Oferuje najkrótszy czas przygotowania do pomiaru próbek wszystkich typów, w tym płynów, tkanek, tworzyw sztucznych i folii, proszków, gleby, zeolitów, skał, minerałów i ceramiki.

Cały proces pomiaru od momentu załadowania próbki do jej analizy przebiega w atmosferze kontrolowanej. Precyzyjny system dozowania gazów procesowych pozwala na pracę w kilku środowiskach dostosowanych do typu próbek z możliwością definiowania i przechowywania powtarzalnych receptur analitycznych i szablonów. System jest kompatybilny z wszystkimi rodzajami próbek o rozmiarach do Ø 120 mm i wysokości 40 mm. Daje możliwość pomiaru w podwyższonej rozdzielczości dla każdego rodzaju próbek dzięki kompensacji ładunków w fazie gazowej. Posiada możliwość funkcji profilowania głębokościowego przy rozpylaniu cienkich warstw z użyciem monoatomowych jonów Ar lub wymierzonych klastrów Ar. System jest całkowicie zintegrowany. Jest to ergonomiczna konstrukcja typu „wszystko w jednym”, umożliwiająca szybką instalację i łatwą obsługę.

EnviroESCA wykorzystuje spektroskopię fotoelektronów w zakresie promieniowania X (metoda XPS) jako swoją główną technikę analityczną. Generowana wewnątrz źródła monochromatyczna wiąska promieniowania rentgenowskiego jest skupiona na próbce co powoduje wzbudzanie badanego materiału. Na powierzchni próbki następuje emisja fotoelektronów, których widmo jest obserwowane przez detektor. Analiza takiego widma daje informację o zawartości docelowych pierwiastków chemicznych w próbce, oraz o ich stosunkowych koncentracjach.

Julia Radosz
Junior Sales Specialist
placeholder.png
Julia Radosz
Junior Sales Specialist