Tworzymy przełomowe technologie

Kluczową funkcją działu R&D jest badanie i rozwój nowoczesnych technologii addytywnych, a jego projekty skupiają się na doskonaleniu procesów, opracowywaniu nowych materiałów, maszyn oraz rozwiązań i innowacji w tej dziedzinie. Istotną przewagą Sygnis SA na tle podobnych działów w innych firmach znajdujących się na polskim rynku, jest fakt posiadania na miejscu kompleksowej infrastruktury służącej do prototypowania. Wśród maszyn wykorzystywanych w pracach nad prototypami wyróżnić należy np. centrum obróbcze 5-osiowe, frezarki 3-osiowe, tokarki, warsztat ślusarski z pracownią do spawania i malowania, pracownię odlewniczą, a także farmę drukarek 3D pracujących w szerokim zakresie technologii: FDM (w tym także wydruki z polimerów wysokosprawnych typu PEEK), DLP, LCD, SLS, MJP, DIW, LTG i innych. Łącząc bogate zaplecze sprzętowe z silnym networkiem z polskimi naukowcami i ośrodkami badawczymi zapewnia to niezwykłą skuteczność i szybkość w rozwiązywaniu problemów technologicznych.

Siła zespołu R&D

Zespół badawczo-rozwojowy składa się z 25 specjalistów, na których czele stoi dr inż. Marcin Adamczyk – inżynier, lider i manager z kilkuletnim doświadczeniem zdobytym w wykonywaniu i prowadzeniu licznych projektów klasy R&D w branży deeptech. W strukturze działu należy wyróżnić także czterech Liderów Technologii – kierowników projektów, prowadzących prace badawcze i rozwojowe w ramach działalności firmy. Każdy z Liderów Technologii prowadzi własny zespół składający się z różnej klasy specjalistów: elektroników, odlewników, materiałoznawców, konstruktorów, chemików oraz fizyków.

Główna siedziba działu jest usytuowana na terenie Kampusu Nauk Ścisłych Uniwersytetu Warszawskiego. W promieniu poniżej 1 km znajdują się także laboratoria Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego, Instytutu Biochemii i Biofizyki czy Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej. Taka lokalizacja daje szeroki wachlarz możliwości współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi, a także ułatwia dostępy do zaawansowanych laboratoriów oraz infrastruktury pomiarowej (uczestnictwo Sygnis SA jako partnera w projekcie CEPT II).

Dział R&D jest kluczowym elementem w strategii rozwoju firmy. Poprzez swoje zaangażowanie w innowacyjne projekty i wykorzystanie najnowszych technologii, dział ten przyczynia się do budowania przewagi konkurencyjnej firmy Sygnis SA na rynku polskim i europejskim.

Wartość realizowanych projektów

34 023 994,03 PLN

Suma dofinansowania

27 693 390,15 PLN

Nasi partnerzy naukowi: