Trwające projekty

numer projektu:
TECHMATSTRATEG2/407770/2/NCBR/2020
tytuł projektu:
Nowe funkcjonalne MATeriały do druku 3D w zakresie potrzeb UROlogicznych
cel projektu: 
Głównym celem jest opracowanie materiałów do zastosowania w leczeniu rekonstrukcyjnym wad cewki moczowej u dzieci oraz dorosłych.
wartość projektu:
8 022 495,00 zł
wartość dofinansowania: 
7 350 130,00 zł
termin realizacji: 
V 2020 – XII 2024

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG. Projekt realizowany w ramach konkursu TECHMATSTRATEG II w konsorcjum z Politechniką Łódzką, Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

numer projektu:
POIR.01.01.01-00-0438/20
tytuł projektu:
Skonstruowanie wielofunkcyjnej hybrydowej drukarki 3D z systemem kontroli jakości w czasie rzeczywistym.
cel projektu: 
Głównym celem projektu jest skonstruowanie wielofunkcyjnej hybrydowej drukarki 3D z systemem kontroli jakości w czasie rzeczywistym.
wartość projektu:
7 670 462,50 zł
wartość dofinansowania: 
6 206 620,00 zł
termin realizacji: 
XII 2020 – X 2023

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka dla Mazowsza” w konsorcjum z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.

numer projektu:
POIR.01.01.01-00-0166/20
tytuł projektu:
Stworzenie technologii druku z biomateriałów i skonstruowanie biodrukarki 3D do zautomatyzowanego tworzenia bionicznych narządów.
cel projektu: 
Głównym celem projektu jest opracowanie technologii druku z biomateriałów i skonstruowanie biodrukarki 3D do zautomatyzowanego tworzenia bionicznych narządów
wartość projektu:
9 895 190,81 zł
wartość dofinansowania: 
8 585 151,10 zł
termin realizacji: 
XII 2020 – IX 2023

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka dla Mazowsza” w konsorcjum z Fundacją Badań i Rozwoju Nauki.

numer projektu:
POIR.01.01.01-00-2007/20
tytuł projektu:
Opracowanie autorskiego systemu do fotografii produktowej umożliwiającego automatyczne cyfrowe obrazowanie produktów za pomocą kompaktowego urządzenia z wykorzystaniem pracy zdalnej
cel projektu: 
Opracowanie autorskiego systemu do zastosowania w branży e‑commerce, składającego się z kompaktowego urządzenia do fotografii produktowej wyposażonego w automatyczne ramię, wbudowany komputer PC i kontrolującego go oprogramowania oraz opracowanie nowatorskiego algorytmu doboru balansu bieli.
wartość projektu:
4 520 838,63 zł
wartość dofinansowania: 
2 754 673,81 zł
termin realizacji: 
IV 2021 – X 2023

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka”.

Zakończone projekty

numer projektu:
POIR.03.03.03-22-0084/19
tytuł projektu:
Promocja oraz internacjonalizacja produktów firmy MODE S.A.
cel projektu: 
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MODE S.A. na rynku międzynarodowym poprzez kompleksowe promowanie produktów: Photo Composer, Jumbo, Twister oraz Twister Mini.
wartość projektu:
258 400,00 zł
wartość dofinansowania: 
193 800,00 zł
termin realizacji: 
I 2020 – X 2022

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 3.3/poddziałanie 3.3.3. Projekt realizowany w ramach konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

numer projektu:
POIR.03.03.03-22-0166/20
tytuł projektu:
Promocja oraz internacjonalizacja produktów MODE S.A. na rynkach zagranicznych.
cel projektu: 
Wzrost konkurencyjności marki MODE na rynku międzynarodowym poprzez kompleksowe promowanie produktów: Photo Composer, Jumbo, Twister, Twister Mini oraz Combo.
wartość projektu:
365 500,00 zł
wartość dofinansowania: 
274 125,00 zł
termin realizacji: 
I 2021 – IX 2022

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 3.3/poddziałanie 3.3.3. Projekt realizowany w ramach konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

numer projektu:
POIR.03.03.03-22-0024/21
tytuł projektu:
Promocja oraz internacjonalizacja produktów MODE S.A. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
cel projektu: 
Wzrost konkurencyjności marki MODE360° na rynku międzynarodowym poprzez kompleksowe promowanie produktów: Photo Composer, Jumbo,Twister, Twister Mini, Twister Fashion, Combo i Mode Style, a także obsługujące je oprogramowanie [ModeViD] i usługa w chmurze [ModeView].
wartość projektu:
300 312,00 zł
wartość dofinansowania: 
225 234,00 zł
termin realizacji: 
VIII 2021 – X 2022

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 3.3/poddziałanie 3.3.3. Projekt realizowany w ramach konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

numer projektu:
UDG-PBE.03.2019/250
tytuł projektu:
Pomorski Broker Eksportowy wsparciem w rozwoju aktywności eksportowej SYGNIS S.A. w Niemczech, USA i Włoszech.
cel projektu: 
Wzrost poziom eksportu spółki SYGNIS S.A. poprzez poszukiwanie nowych odbiorców produktów i usług oraz nowych rynków zbytu.
wartość projektu:
128 609,31 zł
wartość dofinansowania: 
55 936,88 zł
termin realizacji: 
I 2020 – XII 2022

Grant przyznany w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Osi Priorytetowej 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

numer projektu:
UDG-PBE-03.2019/251
tytuł projektu:
Pomorski Broker Eksportowy wsparciem w rozwoju aktywności eksportowej SYGNIS S.A. w Niemczech i Korei Południowej.
cel projektu: 
Wzrost poziom eksportu spółki SYGNIS S.A. poprzez poszukiwanie nowych odbiorców produktów i usług oraz nowych rynków zbytu.
wartość projektu:
128 609,31 zł
wartość dofinansowania: 
56 005,56 zł
termin realizacji: 
I 2020 – XII 2022

Grant przyznany w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Osi Priorytetowej 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

numer projektu:
UDG-PBE-03.2019/252
tytuł projektu:
Pomorski Broker Eksportowy wsparciem w rozwoju aktywności eksportowej SYGNIS SA w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Danii i Niemczech.
cel projektu: 
Wzrost poziom eksportu spółki SYGNIS S.A poprzez poszukiwanie nowych odbiorców produktów i usług oraz nowych rynków zbytu.
wartość projektu:
111 265,85 zł
wartość dofinansowania: 
57 181,27 zł
termin realizacji: 
I 2020 – XII 2022

Grant przyznany w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Osi Priorytetowej 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

numer projektu:
POIR.01.01.01-00-1326/17
tytuł projektu:
Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych polegających na opracowaniu technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego.
cel projektu: 
Głównym celem projektu jest opracowanie technologii termicznego druku 3D ze szkła niskotemperaturowego w technologii Syglass oraz drukarki 3D pracującej w tej technologii.
wartość projektu:
2 763 410,00 zł
wartość dofinansowania: 
2 060 096,00 zł
termin realizacji: 
VII 2018 – XII 2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka”.

numer projektu:
POIR.02.03.02-14-0128/18
tytuł projektu:
Opracowanie nośnika uniwersalnego dla past ceramicznych nieprzewodzących do wykorzystania w systemach druku 3D
cel projektu: 
Głównym celem projektu jest opracowanie nowej technologii druku 3D z wykorzystaniem uniwersalnego nośnika dla nieprzewodzących past ceramicznych.
wartość projektu:
490 118,10 zł
wartość dofinansowania: 
338 699,50 zł
termin realizacji: 
VI 2019 – VI 2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014- 2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Bony na innowacje dla MŚP”.

numer projektu:
POIR.01.01.01-00-0697/17
tytuł projektu:
Opracowanie autorskich algorytmów analizy i obróbki obrazu w ramach systemu MODEViD 4.0, umożliwiającego automatyczną wizualizację produktów w branży e-commerce.
cel projektu: 
Opracowanie autorskich algorytmów analizy i obróbki obrazu w ramach znacząco ulepszonego systemu ModeViD 4.0, który umożliwi automatyczną wizualizację produktów w branży e‑commerce.
wartość projektu:
1 463 939,10 zł
wartość dofinansowania: 
1 126 298,16 zł
termin realizacji: 
XI 2017 – X 2018

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka”.

numer projektu:
RPPM.01.01.01-22-0026/18
tytuł projektu:
Opracowanie kompleksowego systemu do wykonywania zautomatyzowanych prezentacji sferycznych oraz prezentacji 360 produktów, uwzględniając autorskie algorytmy oraz rozwiązania sprzętowe.
cel projektu: 
Opracowanie kompleksowego systemu do wykonywania zautomatyzowanych prezentacji sferycznych oraz prezentacji 360 produktów.
wartość projektu:
2 622 310,89 zł
wartość dofinansowania: 
1 934 532,53 zł
termin realizacji: 
VI 2020 – IX 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 1.1.1.

 

numer projektu:
POIR.03.03.03-22-0044/18
tytuł projektu:
Promocja produktów firmy Mode S.A. poprzez udział w programie promocji branży IT/ICT
cel projektu: 
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MODE S.A. na rynku międzynarodowym poprzez kompleksowe promowanie produktów: Photo Composer, Jumbo, Twister oraz Twister Mini, będących własnością firmy MODE S.A.
wartość projektu:
435 300,00 zł
wartość dofinansowania: 
326 475,00 zł
termin realizacji: 
VIII 2018 – XII 2019

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 3.3/poddziałanie 3.3.3. Projekt realizowany w ramach konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

numer projektu:
UDG-PBE.02.2018/095
tytuł projektu:
Pomorski Broker Eksportowy wsparciem w rozwoju aktywności eksportowej MODE SA.
cel projektu: 
Wzrost poziom eksportu spółki MODE S.A. poprzez poszukiwanie nowych odbiorców produktów i usług oraz nowych rynków zbytu.
wartość projektu:
80 612,07 zł
wartość dofinansowania: 
39 683,98 zł
termin realizacji: 
XII 2018 – XI 2019

Grant przyznany w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Osi Priorytetowej 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

numer projektu:
UDG-SPE.01.2020/252
tytuł projektu:
cel projektu: 
Zakup i realizacja specjalistycznych usług doradczych w zakresie modyfikacji oferty produktowej Mode poprzez wdrożenie nowych produktów i usług.
wartość projektu:
61 992,00 zł
wartość dofinansowania: 
47 880,00 zł
termin realizacji: 
X 2020 – VI 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1., SPEKTRUM Pomorski System Usług Doradczych.