Władze spółki
Zarząd Spółki
andrzej-burgs.jpg

Andrzej Burgs

Prezes Zarządu Sygnis S.A.

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Ekonofizyka. Od ponad dziewięciu lat działa w branży druku 3D i prowadzi jedną z najdłużej działających w tym obszarze polskich firm – Sygnis SA. Zajmuje się zarządzaniem i reprezentacją Spółki, a także koordynacją i nadzorem nad Działem Kadr i Działem Sprzedaży.

Ściśle współpracuje z naukowcami i popularyzatorami nauki, promując pronaukowe postawy i wdrażając innowacyjne rozwiązania do instytutów badawczych i placówek oświatowych. Ekspert druku 3D z wieloletnim doświadczeniem. Jest jednym z założycieli Izby Gospodarczej Przemysłu 4.0 i współtwórcą Kodeksu Etyki Polskiej Branży Druku 3D. Działa również jako ekspert – pracodawca Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także członek Rady Naukowej Center for Social and Economic Research (CASE).

Doświadczony mówca i wykwalifikowany szkoleniowiec. Występował m.in. na: XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu, “Regiosummit” – Szczycie Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 2019 organizowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Międzynarodowym Sympozjum Własności Intelektualnej w Przemyśle i Biznesie (edycja XIII) organizowanym przez Urząd Patentowy RP, a także II Kongresie Szefa Utrzymania Ruchu i innoSHARE 2018.

Sygnis pod jego egidą otrzymało m.in. Nagrodę specjalną Book of Lists 2019/2020 „Pioneer in New Technologies”, EuroSymbol Innowacji 2019, nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019, nominację do Architektów Innowacji Pulsu Biznesu w 2018 roku, a także bardzo dobrą ocenę w Innovation Health Check przeprowadzonym przez Enterprise Europe Network. Sygnis znalazło się również w rankingu Deloitte Technology Fast50 Central Europe 2021.

Rozwiń
olga-czerwinska.jpg

dr Olga Czerwińska

Wiceprezeska Zarządu Sygnis S.A.

Doktor fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, która obroniła pracę doktorską z dziedziny theoretical particle physics and cosmology. Ma doświadczenie w prowadzieniu badań naukowych, kształceniu studentów oraz organizacji konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jest autorką artykułów naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach oraz doświadczoną mówczynią, mającą na swoim koncie dziesiątki wystąpień konferencyjnych.

Od 2018 r. jako Chief Scientific Officer w Sygnis zarządza projektami badawczo-rozwojowymi oraz pracuje nad ich komercjalizacją. Dr Olga Czerwińska jest ekspertką w zakresie zarządzania dotacjami i pozyskiwania funduszy unijnych. Jest odpowiedzialna za pozyskanie funduszy na dwa autorskie projekty Sygnis: SYGBIO i SYGPAST.

Olga jest jedną ze współzałożycielek warszawskiego oddziału Women in 3D Printing – organizacji promującej, wspierającej i inspirującej kobiety pracujące w sektorze wytwarzania przyrostowego. Od 2022 roku jest także mentorką w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet.

Rozwiń
joanna-danaj.jpg

Joanna Danaj

Wiceprezeska Zarządu Sygnis S.A.

Ekspertka ds. finansów z wieloletnim doświadczeniem. Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Od ponad dziesięciu lat zdobywa doświadczenie na stanowiskach w działach controllingu i audytu finansowego. Umiejętności nabyte sięgają korporacyjnych struktur firmy Colgate – Palmolive, gdzie międzynarodowe środowisko otworzyło jej drzwi do dalszego rozwoju i przyniosło wiele pomysłów na siebie. Praca w dziale zobowiązań w księgowości rozwinęła skrupulatność i dbałość o detale, nauczyła uważności w czytaniu najistotniejszych informacji finansowych.

Kolejne kroki w swojej karierze stawiała w takich firmach, jak Concare IT czy Good Looking Studio. Zdobyte doświadczenie pozwoliło na zwrot w karierze i skupienie się na dalszych działaniach razem z Sygnis SA.

Joanna Danaj kontroluje i optymalizuje koszty, zajmuje się rzetelną oceną projektów inwestycyjnych czy przeprowadzeniem analiz ekonomicznych i finansowych na najwyższym poziomie. Zdobyte doświadczenie oraz charakterystyczne cechy personalne i odporność na stres pozwalają jej opanować każdą z kryzysowych sytuacji.

Rozwiń
Rada nadzorcza

Anastazja Burgs

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Sygnis S.A.

Specjalizuje się w obszarze ubezpieczeń i ryzyka operacyjnego. W przedsiębiorstwach polskich i międzynarodowych pełniła funkcję ekspertki i koordynatorki ds. ubezpieczeń i finansów. Posiada uprawnienia brokera ubezpieczeniowego (egzamin zdany przed KNF w 2016 r.) oraz kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami merytorycznymi. Jako obszary specjalizacji ubezpieczeniowej wymienić można sektor budowlany, przemysłowy oraz branżę finansową.

Obecnie jest członkinią zespołu specjalizującego się w ubezpieczeniach w ramach Departamentu Controllingu i Ryzyka Operacyjnego Narodowego Banku Polskiego, gdzie zajmuje się m.in. opiniowaniem umów ubezpieczeniowych przedstawionych przez podmioty do tego zobowiązane, udzielaniem innym jednostkom Banku wsparcia merytorycznego w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych, a także identyfikowaniem istniejących ryzyk i zagrożeń przy współpracy z innymi departamentami Banku.

Rozwiń

Karolina Opielewicz

Karolina Opielewicz posiada cenne doświadczenie w obszarze realizacji polityki ESG oraz zielonej transformacji przedsiębiorstw. Zainicjowała powstanie Komitetu ds. ESG, a w jego ramach Szkoły ESG oraz Krajowego Standardu ESG. Aktywnie wspiera polskie przedsiębiorstwa w procesie zielonej transformacji. Obecnie pełni funkcję Członkini Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej oraz Dyrektorki Biura Komunikacji i Spraw Członkowskich.

Zaczęła pracę w Krajowej Izbie Gospodarczej w 2008 r. na stanowisku asystentki Prezesa. W następnych latach zarządzała biurem do spraw samorządowo-statutowych, pełniąc jednocześnie funkcję dyrektorki protokołu w Gabinecie Prezesa. W 2012 r. została dyrektorką połączonych biur komunikacji i spraw członkowskich, by w 2016 r. zostać zastępczynią Dyrektora Generalnego KIG. Na mocy glosowania Walnego Zgromadzenia, w 2021 r. została członkinią Zarządu odpowiedzialną za obszary komunikacji, spraw członkowskich, Sądu Arbitrażowego i Centrum Kreatywności Targowa.

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu na kierunku filologia angielska oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo i Administracja. W 2021 r. ukończyła studia podyplomowe Finanse dla Menadżerów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Rozwiń

Łukasz Kaleta

W ramach Fundacji Polska Innowacyjna wspiera budowę największego ekosystemu innowacji w Polsce oraz w CEE. Jest także założycielem i współzałożycielem wielu firm, członkiem rad nadzorczych oraz inwestorem i aniołem biznesu: założyciel/współzałożyciel firm Redi sp. z o.o., LoveKrakow sp. z o.o., Office&Cowork Centre SA, BiznesHUB sp. z o.o. Fundator Fundacji wspierania przedsiębiorczości Activus Promptus oraz wiceprezes Fundacji Polska Innowacyjna. Inwestor i anioł biznesu, członek rady nadzorczej Columbus Energy SA, Columbus Elite SA czy Nexity Global SA Założyciel Funduszu Art-Tech Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.

Absolwent AGH w Krakowie na wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektrotechniki na specjalizacji Computer engineering in electrical systems. Najlepszy student AGH oraz III najlepszy student Małopolski w 2009 roku.

Nagrodzony w konkursie Amicus Hominum w roku 2014 za wspieranie młodzieży w budowaniu postaw przedsiębiorczych.

Rozwiń

Grzegorz Brona

Prezes Creotech Instruments SA, największej polskiej firmy produkującej i dostarczającej na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Jest również m.in. koordynatorem Rady Sektorowej ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego oraz członkiem Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk.

Jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tam też obronił pracę doktorską i przeprowadził habilitację. Odbył podyplomowe studia MBA w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie.

W latach 2009-2011 pracował w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, gdzie odpowiadał za oprogramowanie detektorów promieniowania i zarządzał jednym z zespołów badawczych pracujących przy Wielkim Zderzaczu Hadronów. Od roku 2015 do roku 2018 zasiadał także w Radzie Polskiej Agencji Kosmicznej. W marcu 2018 został powołany na stanowisko prezesa PAK; był nim do marca 2019 roku.

Jest współautorem kilkuset artykułów naukowych publikowanych w periodykach naukowych takich jak „Physical Review Letters”, „Nuclear Instruments and Methods” i „Nature” oraz książki “Człowiek. Istota kosmiczna”.

Rozwiń

Piotr Ryszard Żyłka

Prezes grupy kapitałowej, członek rad nadzorczych w spółkach start up, inwestor w spółkach start up, członek Rady Programowej Aniołów Biznesu. Studia na Akademii Leona Koźmińskiego o kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, certyfikat Zarządzania Projektami, Kurs „Sztuka skalowania przedsiębiorstw Growing Pains”. Absolwent Akademii Zawodowych Mówców w Warszawie. Wyróżniony w gronie najlepszych 500 managerów w woj. mazowieckim, laureat ostatnich lat w diamentach Forbesa.
Rozwiń