Kalendarium
Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:
raporty roczne jednostkowy i skonsolidowany za 2023 rok
29 maja 2024 roku
skonsolidowany raport za IV kwartał 2023 roku
14 lutego 2024 roku
skonsolidowany raport za I kwartał 2024 roku
14 maja 2024 roku
skonsolidowany raport za II kwartał 2024 roku
13 sierpnia 2024 roku
skonsolidowany raport za III kwartał 2024 roku
13 listopada 2024 roku