Pasjonaci, Profesjonaliści

W 2017 roku było nas zaledwie kilka osób. Dziś pracujemy w zespołach liczących łącznie ponad siedemdziesięciu specjalistów.
Każdy z nas jest ekspertem w swojej dziedzinie zainteresowań. Razem stanowimy zgrany zespół rozwiązujący problemy technologiczne i tworzący przełomowe metody wytwórcze.

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami kluczowych postaci w Sygnis!

andrzej-burgs

Andrzej Burgs

CEO i Prezes Zarządu Sygnis SA

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Ekonofizyka. Od ponad dziewięciu lat działa w branży druku 3D i prowadzi jedną z najdłużej działających w tym obszarze polskich firm – Sygnis SA. Od 2017 roku jest jej wyłącznym właścicielem i prezesem.

Ekspert druku 3D z wieloletnim doświadczeniem. Jest jednym z założycieli Izby Gospodarczej Przemysłu 4.0 i współtwórcą Kodeksu Etyki Polskiej Branży Druku 3D. Działa również jako ekspert – pracodawca Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Doświadczony mówca i wykwalifikowany szkoleniowiec. Występował m.in. na: „Regiosummit” – Szczycie Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 2019 organizowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Międzynarodowym Sympozjum Własności Intelektualnej w Przemyśle i Biznesie (edycja XIII) organizowanym przez Urząd Patentowy RP, a także II Kongresie Szefa Utrzymania Ruchu i innoSHARE 2018.

Sygnis pod jego egidą otrzymało m.in. Nagrodę specjalną Book of Lists 2019/2020 „Pioneer in New Technologies”, EuroSymbol Innowacji 2019, nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019, nominację do Architektów Innowacji Pulsu Biznesu w 2018 roku, a także bardzo dobrą ocenę w Innovation Health Check przeprowadzonym przez Enterprise Europe Network.

Andrzej Burgs nadzoruje i koordynuje prace badawczo-rozwojowe. Ściśle współpracuje z naukowcami i popularyzatorami nauki, promując pronaukowe postawy i wdrażając innowacyjne rozwiązania do instytutów badawczych i placówek oświatowych.

grzegorz-kaszynski

Grzegorz Kaszyński

Wiceprezes Sygnis SA

Grzegorz Kaszyński posiada 15 lat doświadczenia we wdrożeniach sprzętu naukowo-badawczego pochodzącego od producentów z całego świata. Ma na swoim koncie dziesiątki instalacji urządzeń wysokich technologii w instytucjach badawczych. Rozpoczął w 2007 r. od prowadzenia własnej działalności gospodarczej, która już od 2013 r. skupiała się na wprowadzaniu na polski rynek najnowszych rozwiązań z zakresu nanotechnologii i biotechnologii. Aktualnie, jako współwłaściciel i VP Sales w Sygnis, odpowiada nie tylko za sprzedaż sprzętów specjalistycznych, ale również mentoring nowych start-upów wewnątrz Sygnis.

Od wielu lat współpracuje ściśle ze start-upami biomedycznymi w EPFL Lozanna, Oxfordzie czy Bostonie. Jako ekspert biodruku 3D wielokrotnie wdrażał tę technologię w grupach badawczych w Polsce, nie tylko dostarczając sprzęt, ale również prowadząc szkolenia i wsparcie aplikacyjne. W 2017 jako pierwszy w Polsce rozpoczął współpracę ze szwedzkim start-upem Cellink (obecnie BICO Company), który w 2020 roku osiągnął status jednorożca, a obecnie jest światowym liderem biokonwergencji.

dr-olga-czerwinska

Dr Olga Czerwińska

Chief Scientific Officer Sygnis SA

Doktor fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, która w śmiały sposób łączy działalność naukową z pracą zawodową. W ciągu ostatnich dziesięciu lat prowadziła badania naukowe, uczyła studentów, prowadziła warsztaty dla dzieci, organizowała niezliczone konferencje krajowe i międzynarodowe. Jest autorką kilku artykułów naukowych opublikowanych w międzynarodowych magazynach i doświadczoną mówczynią, mającą na swoim koncie dziesiątki specjalistycznych rozmów konferencyjnych.

Od 2018 r. jako Chief Scientific Officer w Sygnis, na pełen etat mierzy się z komercjalizacją nauki i zarządza kilkoma projektami badawczo-rozwojowymi jednocześnie. Dr Olga Czerwińska jest ekspertką w zakresie zarządzania dotacjami i pozyskiwania funduszy unijnych. Jest odpowiedzialna za dwa oryginalne projekty Sygnis: opracowanie technologii termicznego drukowania 3D ze szkła niskotemperaturowego w technologii Syglass oraz technologię drukowania 3D z wykorzystaniem nowoutworzonego uniwersalnego nośnika nieprzewodzących past ceramicznych.

Olga jest jedną ze współzałożycielek warszawskiego oddziału Women in 3D Printing i aktywną ambasadorką tej organizacji, promującą, wspierającą i inspirującą kobiety pracujące w sektorze wytwarzania przyrostowego zgodnie z misją organizacji. Organizuje wydarzenia dotyczące edukacji, nawiązywania kontaktów i dzielenia się historiami między kobietami i mężczyznami pracującymi w dziedzinie technologii addytywnych.

maciej-glowacki

Maciej Głowacki

Chief Design Officer Sygnis SA

Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu dla przemysłu, nauki i szeroko rozumianego wzornictwa przemysłowego. W swojej pracy nie ogranicza się tylko do druku 3D. Tworzy modele sprofilowane pod formy wtryskowe, odlewanie próżniowe i kilka innych technik stosowanych w przemyśle ceramicznym i biżuterii. Jego portfolio obejmuje projekty m.in.: dla polskiej armii, Uniwersytetu Warszawskiego oraz firm takich jak Johnson Electric i Bacardi. Laureat polskich i międzynarodowych konkursów projektowych: 2017 Glassberries Design Award, 2017 Siemens Future Living Award i 2017 Plastpol Award. 

Maciej Głowacki zdobył również główną nagrodę w konkursie na biżuterię inspirowaną wyrobami spółdzielni ORNO, organizowanym przez Muzeum Warszawy. Stworzona przez niego seria pierścionków „Ukwiały” jest inspirowana złożonością form tworzonych przez naturę, a kształt każdego egzemplarza jest niepowtarzalny, ponieważ odpowiada za niego algorytm kierujący wzrostem pierścionka wokół ustalonych geometrycznych kształtów.